4ο Co-Creation Workshop του έργου COHES.io "Digital Health Innovations: Interregional collaboration"

Πότε και πού;

31.05.2024
ΕΚΤ, Ζεφύρου 56, Π. Φάληρο

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), εταίρος του ευρωπαϊκού έργου COHES.io (https://cohes-io.eu), σας προσκαλεί στο 4ο Co-Creation Workshop του έργου με θέμα «Digital Health Innovations:Interregional collaboration» που διοργανώνει σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024  (ώρα10:00-13:00), στο ΕΚΤ (Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο).

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου COHES.io (Connected Health Ecosystems via Open Innovation), και αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο εργαστήριο που υλοποιεί το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του έργου.

Το COHES.io επιδιώκει να δημιουργήσει μια ανοικτή πλατφόρμα καινοτομίας για την ψηφιακή υγεία, με τη στρατηγική σύνδεση των οικοσυστημάτων υγειονομικής περίθαλψης των περιφερειών Norte (Πορτογαλία), Malopolskie (Πολωνία) και Αττικής (Ελλάδα), για την ενίσχυση της συνεργασίας, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών καινοτομίας και τον διαμοιρασμό βέλτιστων πρακτικών μεταξύ αυτών των περιφερειών.

Το 4ο Co-Creation Workshop θα πραγματοποιηθεί με τη δομή στρογγυλής τραπέζης και στόχοι του είναι:

  •     η επαλήθευση της διαχείρισης και διασυνδεσιμότητας δεδομένων ως κύρια πρόκληση για την προώθηση της ανοικτής καινοτομίας στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη, σε συνάρτηση με την ύπαρξη απαραίτητων υποδομών για την αξιοποίησή τους
  •     οι εις βάθος συζητήσεις για τον εντοπισμό των προβλημάτων σχετικά με την ενημέρωση, πρόσβαση και διασυνδεσιμότητα των βάσεων δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα για τη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, συγχώνευση και αποθήκευση δεδομένων.
  •     η αυξημένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις βάσεις δεδομένων στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη
  •     ο εντοπισμός κοινών δράσεων που θα υλοποιηθούν με την υποστήριξη των δημόσιων αρχών
  •     η ευαισθητοποίηση όλων των συμμετεχόντων και η ενημέρωσή τους σχετικά με την πλατφόρμα συνεργασίας και τις διαπεριφερειακές ομάδες εργασίας.

Στο Co-Creation Workshop θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι της πολιτικής, οικονομικής, ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας του οικοσυστήματος υγείας.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι κατόπιν πρόσκλησης. Όσοι λάβουν την πρόσκληση, παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους να παραβρεθούν στο εργαστήριο, συμπληρώνοντας τη φόρμα επιβεβαίωσης συμμετοχής έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

Θα χαρούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Δρ Σοφία Ξεσφίγγη, sxesfingi@ekt.gr και τον Μάριο Ροίδη, mroidis@ekt.gr.

Διοργάνωση