Συνέδριο «Μένω; Φεύγω; Επιστρέφω; Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού – προκλήσεις και ευκαιρίες για τα άτομα, την κοινωνία και την οικονομία»

Πότε και πού;

10.11.2023 έως 11.11.2023
Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)

Στόχος του συνεδρίου που διοργανώνει το ΕΚΤ είναι να συζητηθούν οι νέες τάσεις και μορφές της κινητικότητας του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και να αναλυθεί το φαινόμενο ολιστικά και πολύπλευρα για να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που αναδύονται για τους επιστήμονες, την κοινωνία και την οικονομία.

Στις εργασίες του συνεδρίου θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι της πολιτικής, οικονομικής, ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας, και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών.