Συνέδρια e-Government Forum | Digital Health Care | DPO & ICΤ Security World

Πότε και πού;

28.11.2023 έως 29.11.2023
Υβριδικά (Ξενοδοχείο Caravel, Αθήνα + Διαδικτυακά)

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι υποστηρικτής των Συνεδρίων.