Εκδήλωση δικτύωσης "Farmaforum 2023 Brokerage Event"

Πότε και πού;

21.09.2023
Μαδρίτη, Ισπανία

Το EKT, με συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στην εκδήλωση.