Εκδήλωση "AI is Here Where are We?"

Πότε και πού;

09.03.2023
ACS Athens (American Community Schools)

Το ΕΚΤ συμμετέχει με ομιλία του Γ. Μέγα, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη και EIT Health hub coordinator, σε Panel με τίτλο "Addressing the Present: Current Skill Needs in an AI-Driven World".