Συνέδριο «Η Καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 4.0»

Πότε και πού;

20.01.2023 έως 21.01.2023
Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΕΚΤ συμμετέχει με ομιλία της Δρ Ε. Σαχίνη στην ενότητα "Θεσμικοί φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας" (21/1, 14.55) και ο Γ. Μέγας, Συντονιστής του EIT Health Hub για την Ελλάδα, στην ενότητα "Η Καινοτομία σε Κάθετους Τομείς" (20/1, 17.00-17.40).