Διαδικτυακή εκδήλωση του ΕΚΤ και του ΕΙΕ για το νέο, αναβαθμισμένο αποθετήριο «Ήλιος»

Πότε και πού;

15.12.2021
Διαδικτυακή εκδήλωση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, στις 11:00, μία ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για το νέο, αναβαθμισμένο ιδρυματικό αποθετήριο «Ήλιος» που είναι παραγωγικά διαθέσιμο στην ηλεκτρονικη διεύθυνση: https://helios-eie.ekt.gr/EIE/.

Η διαδικτυακή εκδήλωση με τιτλο: «Ιδρυματικό αποθετήριο Ήλιος: Αρχειοθετώντας στο νέο, αναβαθμισμένο αποθετήριο του ΕΙΕ» απευθύνεται στους ερευνητές και στο προσωπικό του ΕΙΕ που θα αρχειοθετούν στη νέα ηλεκτρονική υποδομή του Ιδρύματος.Η εκδήλωση θα αναμεταδίδεται ζωντανά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://bit.ly/3xZO07o. Στην ενδιαφέρουσα αυτή διαδικτυακή εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Έργου «Συλλογή, Διάθεση και Αξιοποίηση της Επιστημονικής Παραγωγής του ΕΙΕ» και θα προβληθούν οι νέες δυνατότητες εισαγωγής περιεχομένου με αυτο-αρχειοθέτηση που διαθέτει η υποδομή «Ήλιος».

Ακολουθώντας τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο «Ήλιος» διατίθεται σήμερα στην αναβαθμισμένη του έκδοση, η οποία αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Έργου «Συλλογή, Διάθεση και Αξιοποίηση της Επιστημονικής Παραγωγής του ΕΙΕ», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Στο πλαίσιο του Έργου, η υποδομή του «Ήλιου» αναβαθμίστηκε στην πρόσφατη έκδοση της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού DSpace, ενσωματώνοντας όλες τις τρέχουσες σύγχρονες λειτουργίες που προσφέρει η νέα έκδοση. Το ΕΚΤ ανέπτυξε τεχνολογικές επεκτάσεις του DSpace σε θέματα που αφορούν την αποτελεσματική αναζήτηση, την πλοήγηση και την πρόσβαση στο περιεχόμενο, την αυξημένη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση με εξωτερικές πηγές.

Το ΕΚΤ ανέπτυξε επίσης λειτουργικότητες που αφορούν τη δυνατότητα της συσσώρευσης του περιεχομένου από διαδικτυακές πύλες και την αυτοματοποιημένη εισαγωγή νέου περιεχομένου, την υποστήριξη της αρχειοθέτησης ποικίλων τύπων περιεχομένου από τους ίδιους τους ερευνητές, την επεξεργασία μεταδεδομένων και τεκμηρίων, την πολιτική διάθεσης ψηφιακών αρχείων, την προβολή στατιστικών χρήσης και επισκεψιμότητας κ.α. Εκτός από τις παραπάνω τεχνολογικές και τεκμηριώτικες δράσεις, στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκαν επίσης ενέργειες δημοσιότητας και δράσεις ψηφιοποίησης που αφορούσαν την επεξεργασία και την επιμέλεια νέου ψηφιακού (κυρίως οπτικοακουστικού) υλικού.