Εκδήλωση διαδικτυακών συναντήσεων για το Cluster 6 του Ορίζοντα Ευρώπη

Πότε και πού;

30.09.2021
Διαδικτυακά

Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής του Ορίζοντα Ευρώπη, Bridge2HE, σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network προσκαλεί φορείς και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή εκδήλωση «Horizon Europe - Cluster 6 calls 2021», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιερχομένου (ΕΚΤ), με το ρόλο του ως συντονιστής του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, ελληνικού κόμβου του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, υποστηρίζει τις ελληνικές συμμετοχές στην εκδήλωση συναντήσεων.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν, ώστε να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και να υποβάλουν προτάσεις για χρηματοδότηση στον Ορίζοντα Ευρώπη στο πλαίσιο των πρώτων προκηρύξεων του 2021 και συγκεκριμένα στο Cluster 6 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment) και τους τομείς: βιο-οικονομίας, φυσικών πόρων, αγροδιατροφής και περιβάλλοντος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το Cluster 6, όπως:

 • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
 • Επιχειρήσεις και startups
 • Τοπική αυτοδιοίκηση και κρατικοί φορείς
 • ΜΚΟ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη

Η εκδήλωση επικεντρώνεται στα ακόλουθα calls που αφορούν σε:

 • Υπηρεσίες βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων
 • Δίκαια, υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση
 • Κυκλική οικονομία και βιοοικονομία
 • Καθαρό περιβάλλον 
 • Εδάφη, ωκεανοί, ύδατα και δράση για το κλίμα
 • Ανθεκτικές, χωρίς αποκλεισμούς, υγιείς και πράσινες αγροτικές, παράκτιες και αστικές κοινότητες
 • Καινοτόμος διακυβέρνηση και ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας 

Η εκδήλωση είναι δωρεάν αλλά απαιτείται εγγραφή εδώ και ενεργοποίηση προφίλ για την συμμετοχή σας στην εκδήλωση, ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βαρβάρα Βασιλάκη (vasilaki@ekt.gr), σύμβουλο Καινοτομίας στο ΕΚΤ.

Το Brokerage Event διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής Bridge2HE σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network.

Διοργάνωση