Διακρατικό Forum "Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027: Διμερής συνεργασία στον Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιφερειακή Ανάπτυξη -Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές"

Πότε και πού;

26.05.2021
Διαδικτυακά

Η Διευθύντρια Ε.Σαχίνη θα συμμετέχει στη 2η συνεδρία (θεματική ενότητα «Νέες τεχνολογίες στην ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς», 14.30-16.30).