Κύκλος ενημέρωσης και διαλόγου για τις ψηφιακές δεξιότητες από το ΕΚΤ

Πότε και πού;

14.05.2020
Διαδικτυακά

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ανοίγει τον διάλογο για την ανάπτυξη και εξάσκηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με κορυφαίους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, συγκεντρώνοντας ιδέες και προτάσεις για τη βελτίωση της ανταπόκρισης της κοινωνίας και της πολιτείας στην ψηφιακή πρόκληση. Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) διοργανώνεται την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 (17.00-19.00) σε συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (JRC). Τίτλος και κεντρικό ερώτημα του σεμιναρίου «Πόσο ψηφιακά ικανοί είμαστε ως εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί οργανισμοί; Από τη θεωρία στην πράξη».

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα & online εγγραφή.

Ιστότοπος

Διοργάνωση