Διάλεξη του William Allen με θέμα «Μεγάλα Δεδομένα, Νέα Μέσα, Ζητήματα Τεκμηρίωσης: Μαθαίνοντας από πρωτοπόρα εγχειρήματα»

Πότε και πού;

08.05.2019
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΣΕΚΤ).

William Allen is a Fellow by Examination in Political and Development Studies at Magdalen College, University of Oxford. He is also a researcher with the Global Exchange on Migration and Diversity at the Centre on Migration, Policy, and Society (COMPAS), working on public messaging about migration and integration issues. Previously (2012-18). He has worked with The Migration Observatory at Oxford, developing and leading research into media portrayals of migration.

Επικοινωνία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ekt@ekt.gr, τηλ. 210 7273938

Διοργάνωση