Διεθνές Συμπόσιο «Ο Γραμματισμός στα Μέσα Επικοινωνίας και οι Βιβλιοθήκες»

Πότε και πού;

01.12.2018
Μουσική Βιβλιοθήκη στο Μέγαρο Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Το συμπόσιο πραγματοποιείται από την Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ) στην οποία συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018.