Πληροφοριακά συστήματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning
Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust and Aaron Bond
EDUCAUSE Review
Published: March 27, 2020
Οι καλά σχεδιασμένες διαδικτυακές εξ αποστάσεως διδασκαλίες διαφέρουν ουσιαστικά από τα μαθήματα που προσφέρονται στο διαδίκτυο ως απάντηση σε μια κρίση ή καταστροφή. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιχειρούν να διατηρήσουν τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές κατά την αξιολόγηση αυτών των δύο εξ αποστάσεως μαθησιακών εμπειριών.

 

David A. Drew, Long H. Nguyen, et al.
Science 05 May 2020:eabc0473, DOI: 10.1126/science.abc0473
05 May 2020
Για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον γρήγορο ρυθμό επιπολασμού της νόσου του κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), απαιτείται η συστηματική συλλογή μεγάλου αριθμού και μεγάλης κλίμακας δεδομένων από την γενικό πληθυσμό, ούτως ώστε οι αντιδράσεις που σχεδιάζονται να βασίζονται σε στοιχεία. Η κοινοπραξία COronavirus Pandemic Epidemiology (COPE) φέρνει σε επαφή επιστήμονες με εμπειρία στην έρευνα μεγάλων δεδομένων με την επιδημιολογία και ανέπτυξε μια εφαρμογή για κινητά COVID-19 Symptom Tracker έχει ήδη συγκεντρώσει δεδομένα από περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια χρήστες.

Our weird behavior during the pandemic is screwing with AI models
Will Douglas Heaven
MIT Technology Reviews, Artificial intelligence, May 11
11 May 2020
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,  έχουν επηρεαστεί ακόμα και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύονται στη “φυσιολογική” ανθρώπινη συμπεριφορά διαπιστώνουν τώρα ότι το φυσιολογικό έχει αλλάξει και μερικά παρουσιάζουν προβλήματα, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να επέμβουν για να τα ευθυγραμμίσουν. Παραδείγματα αλγορίθμων στην καθημερινή ζωή είναι αυτοί που τρέχουν πίσω από τα παρασκήνια για τη διαχείριση αποθεμάτων, τον εντοπισμό απάτης, το μάρκετινγκ και άλλα.

Open peer-review platform for COVID-19 preprints
Michael A. Johansson & Daniela Saderi
Nature 579, 29 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-00613-4
03 March 2020
Η δημόσια πρόσκληση για ταχεία ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων που σχετίζονται με το ξέσπασμα του COVID-19 (βλ. https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak) οδηγεί σε πρωτοφανή επιτάχυνση των (μη αναθεωρημένων - unrefereed) preprints επιστημονικών άρθρων. Προκειμένου να γίνει ευκολότερα ο εντοπίσμός της πλεον σημαντικής έρευνας, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Outbreak Science Rapid PREreview, με την υποστήριξη του χρηματοδότη Wellcome με έδρα το Λονδίνο. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παράλληλα διευκολύνει για την γρήγορη αναθεώρηση (peerreview) των preprints που σχετιζονται με αναδυόμενες επιδημίες (βλ. https://outbreaksci.prereview.org).
New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery
Deborah Agostino, Michela Arnaboldi & Melisa Diaz Lema (2020)
Public Money & Management, DOI: 10.1080/09540962.2020.1764206
Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας απρόοπτης κρίσης, όπως η πανδημία COVID-19, η παροχή των δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να ανασταλεί. Ξεκινώντας από τη εμπειρία 100 ιταλικών κρατικών μουσείων, αυτό το άρθρο δείχνει πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα τα κοινωνικά μέσα μπορούν να είναι  ισχυρά εργαλεία για την παροχή μιας δημόσιας υπηρεσίας όταν αυτή δεν μπορεί να παρέχεται επιτόπου. Εξηγούνται τα οφέλη της διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών, οι κοινωνικές και οργανωτικές προκλήσεις, υπογραμμίζονται οι τομείς που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα και επισημαίνεται η ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να είναι άμεση η αντίδραση σε περιόδους κρίσης.
Involvement of the open-source community in combating the worldwide COVID-19 pandemic: a review
John Scott Frazer, Amelia Shard & James Herdman
Journal of Medical Engineering & Technology, DOI: 10.1080/03091902.2020.1757772
Published Online: 13 May 2020
Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στην καθημερινή ζωή σε όλο τον κόσμο. Από τη φύση της η κοινότητα ανοιχτού κώδικα, είναι ένας τομέας εντατικής καινοτομίας, ρευστότητας και πειραματισμού. Σε αυτή τη φάση συνεργάζεται με κατασκευαστές για την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων, για την παραγωγή ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα βρίσκει πεδίο δράσης και σε άλλους τομείς όπως της διάγνωσης, της τεχνολογίας κρίσιμης φροντίδας και της ανάκτησης και ανταλλαγής πληροφοριών.
Samuel, J.; Rahman, M.M.; Ali, G.G.M.N.; Samuel, Y.; Pelaez, A.
Preprints 2020, 2020050318 (doi: 10.20944/preprints202005.0318.v1)
Online: 20 May 2020
Η σοβαρότητα της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε ακραία συναισθήματα και ψυχικές προκλήσεις. Η μελέτη αναλύει το κοινό συναίσθημα χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Twitter, για να προσδιορίσει τις κυρίαρχες τάσεις συναισθημάτων που σχετίζονται με την πίεση για «άνοιγμα» της οικονομίας. Χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες ανάλυσης κειμένου για να διερευνήσει την υποστήριξη του κοινού και τις συνέπειες, σε δύο πιθανά σενάρια - ένα πρώιμο άνοιγμα και ένα καθυστερημένο άνοιγμα. 
Epidemiological data from the COVID-19 outbreak, real-time case information
Xu, B., Gutierrez, B., Mekaru, S. et al.
Scientific Data, volume 7, Article number: 106 (2020), DOI: 10.1038/s41597-020-0448-0
Published: 24 March 2020
Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια αναδυόμενων επιδημιών, για την καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων, αλλά και για να αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων για τη δημόσια υγεία. Προκειμένου η επιστημονική ομάδα να παρέχει ανοιχτά διαθέσιμα, ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19, συνέλεξε και εξακολουθεί να επεξεργάζεται μια βάση επιδημιολογικών δεδομένων επιμέρους επιπέδων σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα δεδομένα είναι γεωγραφικά κωδικοποιημένα και, όπου είναι διαθέσιμα, περιλαμβάνουν στοιχεία όπως συμπτώματα, ημερομηνίες και ιστορικό μετακινήσεων.
Duke Kunshan University: A Case Study of Implementing Online Learning in Two Weeks
Catharine Bond Hill, Kevin M. Guthrie, Martin Kurzweil, Cindy Le
Ithaka S+R, DOI: 10.18665/sr.312842
March 13, 2020
Η ταχεία εξάπλωση του COVID-19 οδήγησε πολλά πανεπιστήμια και κολέγια να στραφούν προς την εξ αποστάσεως διδασκαλία, για αόριστο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για σοβαρή διατάραξη των συνήθων δραστηριοτήτων, με παιδαγωγικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Η διοργάνωση και η διαχείριση αυτής της αλλαγής με πιεστικό χρονοδιάγραμμα και χωρίς δίχτυ ασφαλείας, είναι μεγάλη πρόκληση. Από το Πανεπιστήμιο Duke Kunshan, στην Kunshan στην Κίνα, μπορούν να εξαχθούν διδάγματα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κρίσης και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία στη διαχείριση κινδύνων και την ομαλή συνέχιση των εργασιών. Μέσα από την εμπειρία με τη σχετική τεχνολογία, ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά το κόστος και την πρόσβαση.
An Education Literature Review on Digitization, Digitalization, Datafication, and Digital Transformation
Man Zhao, Han-Teng Liao, Si-Pan Sun
6th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2020)
01.05.2020
Η αναγκαιότητα και η σπουδαιότητα της ψηφιακής καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εργασιακό χώρο, αναδείχτηκαν περισσότερο κατά την πρόσφατη επιδημία COVID-19, όπου έγινε εμφανής η σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων σε έναν ολοένα και περισσότερο ψηφιακοποιημένο κόσμο. Η έρευνα αυτή διεξάγει μια επιστημομετρική ανάλυση 782 άρθρων που συλλέχθηκαν από την πλατφόρμα επιστημονικών δημοσιευμάτων Web of Science (WoS). Τα ευρήματα προσφέρουν έναν προκαταρκτικό χάρτη πορείας για εκπαιδευτικούς, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, αναφορικά με το πώς μπορεί να επιτευχθεί πιο δίκαιη εκπαίδευση και βιώσιμη διαβίωση με την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Pages