Περιβαλλοντική υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

March 13, 2020
Πολλές μολυσματικές ασθένειες εμφανίζονται συνήθως, σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Το φαινόμενο αναγνωρίστηκε ήδη πριν από 2.500 χρόνια από τον Ιπποκράτη και τον Θουκυδίδη, αλλά δεν έχει πολύ καλά μελετηθεί. Είναι ένα ερώτημα που ξαφνικά έγινε πιο πιεστικό λόγω της εμφάνισης του COVID-19. Για τον ιό SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια που έχει ήδη μολύνει πλέον των 135.000 ατόμων σε ολόκληρο τον πλανήτη, μερικοί ελπίζουν ότι θα μιμείται τη γρίπη και τα κρούσματα θα μειώνονται καθώς το καλοκαίρι θα φθάνει στις εύκρατες περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου, όπου ζει περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού.
Alan A. Lew, et al.
Tourism Geographies, DOI: 10.1080/14616688.2020.1770326
Published online: 08 Jun 2020
Στο εισαγωγικό αυτό άρθρο, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των ταξιδιών και του τουρισμού στις αρχικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID. Επικεντρώνεται όμως στο πώς θα μπορούσε η πρόσφατη πανδημική κρίση να πυροδοτήσει έναν ενδεχομένως ουσιαστικό και θετικό μετασχηματισμό του πλανήτη γενικά και του τουρισμού ειδικότερα. 
Diffenbaugh, N.S., Field, C.B., Appel, E.A. et al.
Nat Rev Earth Environ (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s43017-020-0079-1 
Published: 29 July 2020
Η κοινωνικοοικονομική αναταραχή που σχετίζεται με την COVID-19 αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το Γήινο Σύστημα. Αυτή η αλλαγή συνδέονται ειδικότερα με την ενέργεια, τις εκπομπές ρύπων, την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, καθώς και την παγκοσμιοποίηση, την επισιτιστική ασφάλεια, τη φτώχεια και τη βιοποικιλότητα
The Climate Crisis and Covid-19 — A Major Threat to the Pandemic Response
Renee N. Salas, James M. Shultz, and Caren G. Solomon
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMp2022011
July 15, 2020
Η ένταση, η συχνότητα και η διάρκεια των ακραίων συμβάντων που σχετίζονται με το κλίμα - συμπεριλαμβανομένων τυφώνων, πυρκαγιών, πλημμυρών, θερμικών κυμάτων και ξηρασίας - αυξάνονται και αυτά τα γεγονότα συχνά επικαλύπτονται χρονικά και γεωγραφικά, που θέτει σε κίνδυνο τον έλεγχο των λοιμώξεων SARS-CoV-2.
SSRN (f.k.a. Social Science Research Network)
Posted: 9 March 2020
Ένας σημαντικός αριθμός λοιμώξεων παρουσιάζει εποχικότητα στην εμφάνισή τους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων κορονοϊών. Οι ιοί Betacoron όπως το MERS-CoV και το SARS-CoV δεν θεωρούνται εποχιακοί. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν τα δεδομένα του ERA-5  για το κλίμα από τις πόλεις με σημαντική εξάπλωση του COVID-19, σε σύγκριση με αυτά από περιοχές που είτε δεν επηρεάστηκαν ακόμα είτε η λοίμωξη δεν έχει εξαπλωθεί σημαντικά.
Annals of Internal Medicine, https://doi.org/10.7326/M20-0928
1 September 2020
Τα άρθρο διερευνά την περίπτωση 3 οικογενειών της ίδιας πολυκατοικίας στην Κίνα, τα μέλη των οποίων μολύνθηκαν από τον ιό κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αποστασιοποίησης, μελετώντας χωρικές και χρονικές κατανομές, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές και επιδημιολογικές μεταβλητές, με στόχο να επαληθεύσει τον ρόλο των περιττωμάτων στη μετάδοση του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου κοροναϊού 2 (SARS-CoV-2).
Robin Fears, William Gillett, Andy Haines, Michael Norton, Volker ter Meulen
The Lancet, Planetary Health, VOLUME 4, ISSUE 9, E383-E384, SEPTEMBER 01, 2020, DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30176-5
Published:September, 2020
Η εξάπλωση του COVID-19 συνεχίζει να παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας άτομα, οικογένειες, κοινότητες, υπηρεσίες υγείας και οικονομίες. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τον περιορισμό της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επανεκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

On Covid-19: New Implications of Job Task Requirements and Spouse's Occupational Sorting
Warn N. Lekfuangfu, et al.
SSRN, DOI 10.2139/ssrn.3583954
Posted: 24 Apr 2020
Η πανδημία έχει διαταράξει την αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή με πολλούς τρόπους. Σε αυτό το άρθρο δημιουργείται ένα νέο σύνολο δεικτών που σχετίζονται με την πανδημία, για δύο βασικές διαστάσεις (i) το βαθμό στον οποίο οι θέσεις εργασίας μπορούν μεταβούν σε εργασία από το σπίτι. και (ii) τον βαθμό κινδύνου έκθεσης στη νόσο, στο περιβάλλον εργασίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο διαστάσεων βοηθά στον προσδιορισμό των ομάδων εργαζομένων που είναι πιο ευάλωτες σε απώλειες εισοδήματος και ποιες ομάδες επαγγελμάτων θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Safety of foods, food supply chain and environment within the COVID-19 pandemic
Myrto Rizou, Ioannis M.Galanakis, Turki M.S.Aldawoud, Charis M.Galanakis
Trends in Food Science & Technology, Volume 102, August 2020, Pages 293-299, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.06.008
August 2020

Pages