Επιστήμη της Πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 582, 167-168 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-01520-4
3 June 2020
Η κρίση COVID-19 έχει αναδείξει πόσο γρήγορα και ανοιχτά μπορούν να διατίθενται οι επιστημονικές εκδόσεις, όταν οι επιστήμονες το θέλουν. Οι ερευνητές που ασχολούνται με την πανδημία μοιράζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα σε preprint αποθετήρια και σε ιστότοπους ιδρυμάτων, με πρωτοφανείς ρυθμούς, αγκαλιάζοντας το είδος της πρώιμης, δημόσιας διάθεσης. Με τη βοήθεια ερευνητών που έχουν αξιολογήσει γρήγορα τις μελέτες από ομοτίμους (peereview) ο εκδοτικός μηχανισμός μεταφέρει τις επιστημονικές εξελίξεις από τα  χειρόγραφα έως την επίσημη δημοσίευσή τους σε χρόνο ρεκόρ.

University libraries response to COVID-19 pandemic: A developing country perspective
Muhammad Rafiq, Syeda Hina Batool, Amna Farzand Ali, Midrar Ullah
The Journal of Academic Librarianship, Volume 47, Issue 1, 2021, 102280, ISSN 0099-1333, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102280.
Available online 6 November 2020
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την ανταπόκριση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και να προσδιορίσει τις πρακτικές εργασίας τους, τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές και τον ρόλο που διαδραμάτισαν. Η μελέτη κάνει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση του ρόλου των βιβλιοθηκών σε τέτοιες καταστάσεις.

Vatsalan, D.; Tharani, J.S.; Arachchilage, N.A.
Preprints 2020, 2020110369 (doi: 10.20944/preprints202011.0369.v1) - This version is not peer-reviewed
Online: 13 November 2020
Στη μελέτη αναλύθηκαν πέντε σύνολα δεδομένων που περιέχουν διαδικτυακά άρθρα ειδήσεων (δηλαδή ψεύτικες και νόμιμες ειδήσεις) για τη διερεύνηση των στρατηγικών δημιουργίας και διάδοσης ψευδών ειδήσεων σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. 

Twenty-Year Span of Global Coronavirus Research Trends: A Bibliometric Analysis
Yi Zhou, Liyu Chen
Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(9), 3082; DOI 10.3390/ijerph17093082
Published: 28 April 2020
Η πανδημία της νόσου του νέου κορονοϊού 2019 (COVID-19) προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση και έγινε μείζον ιατρικό ζήτημα. Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος οι τάσεις και ο αντίκτυπος της έρευνας επάνω στους κορονοϊούς παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιομετρική ανάλυση στη βάση δεδομένων Web of Science. Η μελέτη ανέλυσε τη σχετική δημοσιευμένη έρευνα για την εικοσαετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 17 Μαρτίου 2020

Blutinger, EJ,  Shahid, S,  Jarou, ZJ,  Schneider, SM,  Kang, CS,  Rosenberg, M.  T
JACEP Open.  2021; 2:e12356. https://doi.org/10.1002/emp2.12356
First published: 16 January 2021
Η «σοφία του πλήθους» είναι ένα σημαντικό μέσο για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης. Σε αυτό το άρθρο, διερευνώνται έννοιες που σχετίζονται με την κοινωνική ψυχολογία της λήψης αποφάσεων σε ομάδες και τη μετάφραση της γνώσης
Sarah Humboldt-Dachroeden, Olivier Rubin, Snorre Sylvester Frid-Nielsen,
One Health, Volume 10, 2020, 100146, https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100146.
Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί βιβλιομετρική ανάλυση για να διερευνήσει τις τάσεις, και τα χαρακτηριστικά της One Health όπως εμφανίζεται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Η One Health έχει τη δυναμική να καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος ερευνητικός τομέας, εμπλέκοντας πολύπλευρη εμπειρία σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.
Oniani D, Wang Y. A
ArXiv. 2020;arXiv:2006.10964v2.
Published 2020 Jun 19
Η εξαιρετικά δυναμική και ταχέως νόσος COVID-19 έχει καταστήσει δύσκολη την πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες, νόσο, τη στιγμή που αυτές ζητούνται. Οι διάφορες διαδικτυακές κοινότητες, τα φόρουμ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πιθανούς τόπους για την αναζήτηση σχετικών ερωτήσεων και απαντήσεων, ωστόσο, λόγω της φύσης αυτών των ιστότοπων, υπάρχει πάντα ένας περιορισμός στον αριθμό ερωτήσεων/απαντήσεων που ενώ οι ερωτήσεις σπάνια απαντώνται αμέσως. Με τις εξελίξεις στον τομέα της επεξεργασίας φυσικών γλωσσών, ιδίως στον τομέα των γλωσσικών μοντέλων, κατέστη δυνατό να σχεδιαστούν chatbots για την αυτόματη απάντηση ερωτήσεων που σχετίζονται με την COVID-19. 
López-Belmonte J, Segura-Robles A, Moreno-Guerrero A-J, Parra-González M-E.
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2021; 11(1):20-32, https://doi.org/10.3390/ejihpe11010003
Published: 10 January 2021
Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη βιβλιομετρική ανάλυση της σχετικής επιστημονική βιβλιογραφίας
Oya Y. Rieger
ITHAKA S&R, ISSUE BRIEF, DOI: https://doi.org/10.18665/sr.313288
May 27, 2020
Η πανδημία COVID-19 - η πρώτη μεγάλη υγειονομική κρίση από τότε που οι ιατρικές και βιοϊατρικές  έχουν γίνει ευρέως διαθέσιμες στο διαδίκτυο - υπογράμμισε περαιτέρω τη σημασία της ταχείας διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Τα preprint δημοσιεύματα επιτρέπουν στους ερευνητές να μοιράζονται τα αποτελέσματα της έρευνάς τους γρήγορα, αλλά εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια, την ποιότητα και την εξάρτησή μας από τη φύση του επιστημονικού κλάδου να «αυτο-αξιολογείται».
M. S. Al-Rakhami and A. M. Al-Amri
IEEE Access, vol. 8, pp. 155961-155970, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3019600
Στην τρέχουσα πανδημία COVID-19, διαπιστώνεται μεγάλη ανάγκη για επιστημονικό έλεγχο γεγονότων (fact-cheking) και για ανίχνευση της παραπληροφόρησης. Στην συγκεκριμένη ανάλυση, προτείνεται ένα πλαίσιο βασισμένο σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από tweets σχετικά με την COVID-19 και αξιολόγηση με ενσωμάτωση μοντέλων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.

Pages