Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The 'Icarus effect' of preventative health behaviors
Carrignon, S., Bentley, R. A., Silk, M., Fefferman, N. H.
medRxiv, DOI: 10.1101/2020.06.08.20126029
Posted: 2020-06-09
Μια γνωστή πρόκληση είναι ότι όσο πιο επιτυχημένη στο αποτέλεσμά της είναι μια στρατηγική που αποσκοπεί στον περιορισμό της διασποράς ενός ιού,  όπως στην πανδημία COVID-19, τόσο εντονότερο είναι το αίτημα των πολιτών για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, πριν περάσει η επιδημία. Αυτό είναι ένα  «Icarus paradox» φαινόμενο, κατά το οποίο η αποτυχία προκλήθηκε από την ίδια στρατηγική που οδήγησε αρχικά σε επιτυχία. Τα επιτυχημένα προληπτικά μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί να προκαλέσουν την ψευδαίσθηση ότι ήταν περιττά.
Yihui Goh, et. al.
Brain, Behavior, and Immunity, DOI : https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.060
Available online 8 June 2020
Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζεται το ταξίδι της προστατευτικής μάσκας προσώπου, από τις πρώτες μάσκες για την προστασία από άσχημες μυρωδιές στη βιομηχανική χρήση της, έως την πολύ σημαντική θέση της στο ιατρικό πεδίο. Προτείνονται διάφορες μορφές μασκών προσώπου και η αποτελεσματικότητα διήθησής τους, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και συστάσεις για τη χρηστικότητά τους.
Chen Y, Qin G, Chen J, et al
JAMA Netw Open. 2020;3(7):e2016924. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16924
July 29, 2020
Διερευνάται ο συσχετισμός της πολιτικής για υποχρεωτική χρήση μάσκας, με διάφορες συμπεριφορές που σχετίζονται με τη μετάδοση του COVID-19.