Δίκαιο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Urgent Legal Lessons From a Very Fast Problem: COVID-19
Eric E. Johnson, Theodore C. Bailey
Stanford Law Review Online (forthcoming 2020).
Date Written: March 26, 2020
Η πορεία μιας πανδημίας υπαγορεύεται όχι μόνο από τη βιολογία, αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία και μάλιστα, σε αντίθεση με τη βιολογία, η νομοθεσία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί απέναντι σε μια πανδημία. Δυστυχώς, η νομοθεσία που είναι σε ισχύ, είναι προσαρμοσμένη σε κανονικές συνθήκες και δεν λαμβάνει υπόψη τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα και τις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις περιόδους πανδημίας. Στην εργασία προτείνονται τρία επείγοντα «μαθήματα» για προσαρμογή της νομοθεσίας στο ειδικό πλαίσιο μιας πανδημίας. Οι τομείς που εξετάζονται αφορούν στην ελεύθερη ροή επιστημονικών πληροφοριών, στους θεσμούς λήψης κρίσιμων αποφάσεων για τη δημόσια υγεία και στους φορείς και στις δομές που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Travel restrictions violate international law
Benjamin Mason Meier, Roojin Habibi, Y. Tony Yang
Science, Vol. 367, Issue 6485, pp. 1436, DOI: 10.1126/science.abb6950
27 Mar 2020
Από τον αποκλεισμό της πόλης Wuhan της Κίνας και τους περιορισμούς των ΗΠΑ για τους ταξιδιώτες από την Ευρώπη έως το κλείσιμο των συνόρων ενός μεγάλου αριθμού χωρών, οι κυβερνήσεις προσπαθούν όλο και περισσότερο να περιορίσουν την ελευθερία κίνησης σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της μετάδοσης της ασθένειας του κορονοϊού 2019 (COVID-19). Αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν επιβραδύνει αλλά δεν έχουν σταματήσει την εξάπλωση της πανδημίας. Ωστόσο, η αναγκαιότητα και τα οφέλη αυτών των ενεργειών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας έχουν αντίβαρο την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Nature 581, 379-381 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-01451-0
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας βάσει των αποτελεσμάτων βιολογικού ελέγχου, απειλεί την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τη δημόσια υγεία. Εδώ, παρουσιάζονται δέκα λόγοι για τους οποίους τα διαβατήρια ανοσίας δεν θα μπορούν και δεν πρέπει να επιτρέπονται να εφαρμοστούν. Τέσσερα σοβαρά πρακτικά προβλήματα και έξι ηθικές ενστάσεις, συνθέτουν μια πολύ κακή ιδέα.

Is It Possible to Hold China Responsible in the Case of COVID-19?
Valerio de Oliveira Mazzuoli
SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3597799
Posted: 11 May 2020
Σκοπός του δημοσιεύματος αυτού, είναι να προσδιορίσει εάν, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, υπάρχει κρατική ευθύνη για τα χιλιάδες προβλήματα που ενέσκηψαν παγκοσμίως ως αποτέλεσμα του COVID-19.  Θα μπορούσε το Δίκαιο των Εθνών να παράσχει κάποιο μηχανισμό για να λογοδοτήσει η κινεζική κυβέρνηση εάν αποδειχθεί ότι δεν έχει λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει τη διάδοση του νέου κορονοϊού; Υπάρχουν διεθνείς κανόνες και νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα;

Covid-19 and Privacy in the European Union: A Legal Perspective on Contact Tracing
Hannah van Kolfschooten, A. de Ruijter
Contemporary Security Policy, Amsterdam Law School Researc, Paper No. 2020-18
Posted 20 May 2020
Όταν μια ασθένεια αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, η ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για την καταπολέμηση της νόσου και της υποχρέωσης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συχνά διαταράσεται. Η τρέχουσα υγειονομική κρίση COVID-19 ανέδειξε ότι η ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης των επαφών, θέτει προκλήσεις στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής. Η εργασίας επικεντρώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η οποία έχει μερικά από τα ισχυρότερα καθεστώτα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των προσωπικών δεδομένων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών