Εκπαίδευση και 'Ερευνα της εκπαίδευσης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Smuha, Nathalie A.
Working Paper Series, KU Leuven - Faculty of Law, Available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3742421
Posted: 07 Dec 2020
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ηθικών προκλήσεων που θέτει η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση (AIED). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, απαρτίζεται από 7 απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
The Low-Density University: 15 Scenarios for Higher Education
Joshua Kim, Edward J. Maloney
Published by: Johns Hopkins University Press, DOI: 10.1353/book.77218, Book (2020)
Σε αυτόν τον συνοπτικό οδηγό, οι συγγραφείς παρουσιάζουν μέσα από δεκαπέντε σενάρια, σαφείς τρόπους με τους οποίους τα κολέγια και τα πανεπιστήμια μπορούν να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση και να προχωρήσουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στη μετα-Covid-19 εποχή.
The Long-Term Distributional and Welfare Effects of Covid-19 School Closures
Nicola Fuchs-Schündeln, Dirk Krueger, Alexander Ludwig and Irina Popova
ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 20-045
Posted: 23 Sep 2020
Το ίδιο το κλείσιμο του σχολείου ευθύνεται πρωτίστως για τον αρνητικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη ευημερία των παιδιών. Οι  αρνητικές συνέπειες στα εισοδήματα που προκαλείται από την πανδημία στους γονείς, φαίνεται να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο.
Andreas Schleicher
OECD, 2020
September 8, 2020
Η έκδοση 2020 της έκθεσης «Education at a Glance 2020»  από τον ΟΟΣΑ παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών δεικτών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Μαζί με την έκθεση αυτή, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε επίσης το "The Impact Of Covid-19 On Education Insights From Education at A Glance 2020". 
The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning
Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust and Aaron Bond
EDUCAUSE Review
Published: March 27, 2020
Οι καλά σχεδιασμένες διαδικτυακές εξ αποστάσεως διδασκαλίες διαφέρουν ουσιαστικά από τα μαθήματα που προσφέρονται στο διαδίκτυο ως απάντηση σε μια κρίση ή καταστροφή. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιχειρούν να διατηρήσουν τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές κατά την αξιολόγηση αυτών των δύο εξ αποστάσεως μαθησιακών εμπειριών.
OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
10 July 2020
Αυτή η σύντομη έρευνα, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίθηκαν στις άμεσες σε θέσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID ‑ 19. Παρατίθενται παραδείγματα καινοτόμων τρόπων με τους οποίους οι χώρες επανεκπαιδεύουν και επαναπροσδιορίζουν το εργατικό τους δυναμικό για να ανταποκριθούν στην άμεση ζήτηση κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Από τον έρευνα μπορούν να αντληθούν μαθήματα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες επανεκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων ώστε να μεταβούν στην μετά-COVID 19 οικονομία.
López-Belmonte J, Segura-Robles A, Moreno-Guerrero A-J, Parra-González M-E.
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2021; 11(1):20-32, https://doi.org/10.3390/ejihpe11010003
Published: 10 January 2021
Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη βιβλιομετρική ανάλυση της σχετικής επιστημονική βιβλιογραφίας
Prioritizing Strategies for a Better Transition to Remote Instruction
Rachid Ait Maalem Lahcen, Ram Mohapatra, and Baiyun Chen
EDUCAUSE Reviews
Published: Monday, November 16, 2020
Συζητώνται δύο στρατηγικές που στοχεύουν στη βελτίωση της χρήσης της τεχνολογίας, εστιάζοντας στις ανθρώπινες συνδέσεις των εκπαιδευτών με τους μαθητές, ώστε να μεταβούν επιτυχώς στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Preparing Medical Students for Global Challenges Beyond COVID‐19
Aleksander Dawidziuk, Rishikesh Gandhewar
Health Science Reports, https://doi.org/10.1002/hsr2.162
First published: 08 April 2020
Η πανδημία της νόσου COVID-19 έχει αναδείξει το γεγονός οτι οι σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι παγκοσμιοποιημένες και οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες δυσκολίες. Τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκόσμιες λύσεις και οι σύγχρονοι γιατροί πρέπει να κατακτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για συνεργασία με διάφορες χώρες και με διαφορετικούς κλάδους και ακόμα να εργάζονται αποτελεσματικά σε έναν κόσμο γεμάτο παραπλανητικές πληροφορίες. Για τους φοιτητές ιατρικών σχολών, είναι σίγουρο πλέον ότι αυτές οι δεξιότητες και στάσεις θα είναι ακόμη πιο κρίσιμες τα επόμενα χρόνια και θα πρέπει να αρχίσουν να τις αναπτύσσουν τώρα, προκειμένου να διαμορφώσουν τον μελλοντικό τους ρόλο ως ενός «παγκοσμιοποιημένου» γιατρού.

Andrea Falcone
International Information & Library Review, DOI: 10.1080/10572317.2020.1834245
Εξετάζονται τα διδάγματα που συγκεντρώθηκαν από τις εμπειρίες από την εφαρμογή της απομακρυσμένης διδασκαλίας έκτακτης ανάγκης (ERT-Emergency Remote Teaching) που επιβλήθηκε από την κρίση COVID-19. Τα σημεία που επισημαίνονται εξετάζονται προκειμένου να ενημερωθούν και να αναμορφωθούν οι τρόποι παροχής των διδακτικών προγραμμάτων.

Pages