Ανασκόπηση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why does the coronavirus spread so easily between people?
Researchers have identified microscopic features that could make the pathogen more infectious than the SARS virus — and serve as drug targets.
Smriti Mallapaty
Nature 579, 183 (2020)  doi: 10.1038/d41586-020-00660-x
11 March 2020
Δεδομένου ότι ο αριθμός των προσβεβλημένων από κορονοϊό ξεπερνά ήδη τα  100.000 άτομα παγκοσμίως, οι ερευνητές αγωνίζονται να καταλάβουν τι κάνει τον ιό να εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Μια σειρά γενετικών και δομικών αναλύσεων έχουν εντοπίσει ένα βασικό χαρακτηριστικό του ιού - μια πρωτεΐνη στην επιφάνειά του - που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα τόσο εύκολα.

Twenty-Year Span of Global Coronavirus Research Trends: A Bibliometric Analysis
Yi Zhou, Liyu Chen
Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17(9), 3082; DOI 10.3390/ijerph17093082
Published: 28 April 2020
Η πανδημία της νόσου του νέου κορονοϊού 2019 (COVID-19) προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση και έγινε μείζον ιατρικό ζήτημα. Προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος οι τάσεις και ο αντίκτυπος της έρευνας επάνω στους κορονοϊούς παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε μια βιβλιομετρική ανάλυση στη βάση δεδομένων Web of Science. Η μελέτη ανέλυσε τη σχετική δημοσιευμένη έρευνα για την εικοσαετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως τις 17 Μαρτίου 2020

The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning
Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust and Aaron Bond
EDUCAUSE Review
Published: March 27, 2020
Οι καλά σχεδιασμένες διαδικτυακές εξ αποστάσεως διδασκαλίες διαφέρουν ουσιαστικά από τα μαθήματα που προσφέρονται στο διαδίκτυο ως απάντηση σε μια κρίση ή καταστροφή. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιχειρούν να διατηρήσουν τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές κατά την αξιολόγηση αυτών των δύο εξ αποστάσεως μαθησιακών εμπειριών.
SARS-CoV-2 and COVID-19: The most important research questions
Yuen KS1, Ye ZW2, Fung SY1, Chan CP1, Jin DY1.
Cell Biosci 10, 40 (2020), DOI: 10.1186/s13578-020-00404-4
Published: 16 March 2020
Η λοίμωξη του κορονοϊού 2019 (COVID-19) που προκαλεί σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, είναι μια συνεχιζόμενη παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία. Εδώ υπογραμμίζονται εννέα σημαντικά ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την μετάδοση του ιού, την ασυμπτωματική και την προ-συμπτωματική μετάδοση, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ανάπτυξη εμβολίων, την προέλευση και την παθογένεια του ιού.
Cynthia Liu, et al.
ACS Cent. Sci. 2020, 6, 3, 315-331, https://doi.org/10.1021/acscentsci.0c00272
Publication Date: March 12, 2020
Μεγάλος αριθμός άρθρων έχει δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά τις τελευταίες εβδομάδες ενώ γίνεται αγώνας για την ανάπτυξη φαρμάκων και εμβολίων. Η Chemical Abstracts Service- CAS, δημοσίευσε μια ειδική έκθεση, συγκεντρώνοντας  πληροφορίες που παρέχουν μια ισχυρή βάση για τη διευκόλυνση της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της θεραπείας. Μέσα σε μια εβδομάδα από τη δημοσίευσή της, αυτή η έκθεση έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή με 48.000 προβολές (λήψεις).
Novel 2019 coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): An updated overview for emergency clinicians
Giwa AL, Desai A, Duca A.
Emerg Med Pract. 2020 May 1;22(5):1-28.
Epub: 2020 Mar 24
Η επιδημία από τον νέο κορονοϊό, COVID-19, έγινε γρήγορα μια παγκόσμια απειλή για την υγεία, τα ταξίδια και το εμπόριο. Είναι απαραίτητο για τους κλινικούς ιατρούς που αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με την επικίνδυνη αυτή επιδημία και να είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα γεγονότα από τις εικασίες. Αυτή η επισκόπηση αναλύει τις καλύτερες πληροφορίες από την πρώιμη έρευνα, και προσφέρει χρήσιμους συνδέσμους προς ιστοτόπους με αξιόπιστες πληροφοριακές πηγές, κάποιες από τις οποίες επικαιροποιούνται καθημερινά, για συνεχή ενημέρωση σχετικά με αυτή την ταχέως εξελισσόμενη επιδημία.

Mutated COVID-19 may foretell a great risk for mankind in the future
A.A.Dawood
New Microbes and New Infections, Volume 35, May 2020, 100673
https://doi.org/10.1016/j.nmni.2020.100673
Η νόσος του ζωονοσογόνου ιού SARS-CoV-2 (COVID-19) προκαλεί ποικιλία σοβαρών αναπνευστικών ασθενειών. Η δομή του SARS-CoV-2 είναι αρκετά κοντά στους SARS-CoV και MERS-CoV, ωστόσο έχει πολύ υψηλό επιπολασμό που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συμπτωμάτων κατά την έναρξη. Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να παρουσιάσει μια επισκόπηση του ιού όσον αφορά τη δομή, την επιδημιολογία, τα συμπτώματα, τη θεραπεία και την πρόληψη. Καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι το COVID-19 μπορεί να παρουσιάσει νέες μεταλλάξεις, ειδικά στις γλυκοπρωτεΐνες, επομένως απαιτείται προσοχή και πλήρης ετοιμότητα από τις υγειονομικές αρχές.

Involvement of the open-source community in combating the worldwide COVID-19 pandemic: a review
John Scott Frazer, Amelia Shard & James Herdman
Journal of Medical Engineering & Technology, DOI: 10.1080/03091902.2020.1757772
Published Online: 13 May 2020
Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στην καθημερινή ζωή σε όλο τον κόσμο. Από τη φύση της η κοινότητα ανοιχτού κώδικα, είναι ένας τομέας εντατικής καινοτομίας, ρευστότητας και πειραματισμού. Σε αυτή τη φάση συνεργάζεται με κατασκευαστές για την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων, για την παραγωγή ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα βρίσκει πεδίο δράσης και σε άλλους τομείς όπως της διάγνωσης, της τεχνολογίας κρίσιμης φροντίδας και της ανάκτησης και ανταλλαγής πληροφοριών.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews Volume 14, Issue 4July–August 2020, Pages 367-382, doi: 10.1016/j.dsx.2020.04.015
12 April, 2020

 

Pages