Υγεία της εργασίας

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Zhang, Ting and Gerlowski, Daniel A. and Acs, Zoltan J.
SSRN, Working Paper Series, University of Baltimore, University of Baltimore and Schar School of Policy and Government
Posted: 27 Sep 2020
Η εργασία από το σπίτι (WFH) γίνεται η νέα κανονικότητα στην πανδημία COVID-19. Το αν η WFH θα εξασθενίσει ή θα ενισχυθεί μετά τη λήξη των περιοριστικών μέτρων είναι άγνωστο. Η μελέτη χτίζει ένα θεωρητικό πλαίσιο και υποστηρίζει ότι η WFH είναι μια λογική επιλογή για τις μικρές επιχειρήσεις.

On Covid-19: New Implications of Job Task Requirements and Spouse's Occupational Sorting
Warn N. Lekfuangfu, et al.
SSRN, DOI 10.2139/ssrn.3583954
Posted: 24 Apr 2020
Η πανδημία έχει διαταράξει την αγορά εργασίας και την επαγγελματική ζωή με πολλούς τρόπους. Σε αυτό το άρθρο δημιουργείται ένα νέο σύνολο δεικτών που σχετίζονται με την πανδημία, για δύο βασικές διαστάσεις (i) το βαθμό στον οποίο οι θέσεις εργασίας μπορούν μεταβούν σε εργασία από το σπίτι. και (ii) τον βαθμό κινδύνου έκθεσης στη νόσο, στο περιβάλλον εργασίας. Η αλληλεπίδραση αυτών των δύο διαστάσεων βοηθά στον προσδιορισμό των ομάδων εργαζομένων που είναι πιο ευάλωτες σε απώλειες εισοδήματος και ποιες ομάδες επαγγελμάτων θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

N. S. Wigginton, R. M. Cunningham, et al.
Science : eabc5599 DOI: 10.1126/science.abc5599
28 May 2020
Η πανδημία COVID-19 οδήγησε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο να στραφούν γρήγορα σε πλήρως διαδικτυακά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης, εφάρμοσαν απομακρυσμένη εργασία και σταμάτησαν οι περισσότερες "επιτόπιες" ερευνητικές δραστηριότητες - σε εργαστήρια, σε κλινικές κ.α. Αναφορικά με την επανέναρξη και την αποκατάσταση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, η έρευνα αυτή παραθέτει σειρά κριτηρίων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επόμενες φάσεις.
Wilson, Jenna M; Lee, Jerin; Fitzgerald, Holly N.; Oosterhoff, Benjamin; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine: September 2020 - Volume 62 - Issue 9 - p 686-691
doi: 10.1097/JOM.0000000000001962
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι εργοδότες πρέπει να στοχεύουν στη μείωση της ανασφάλειας της εργασίας και της οικονομικής ανησυχίας μεταξύ των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για την αντιμετώπιση των σχετικών συνεπειών της ψυχικής υγείας.
How do we Find a ‘New Normal’ for Industry and Business After COVID-19 Shut Downs?
Kelaher, Catherine; Gilbert, Lyn; et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine, doi: 10.1097/JOM.0000000000001948
June 24, 2020
Καθώς τα περιστατικά COVID-19 μειώνονται, οι χώροι εργασίας ετοιμάζονται να ανοίξουν ξανά. Απουσία αποτελεσματικής θεραπείας ή εμβολίου, η πλήρης επιστροφή στις πρότερες συνθήκες λειτουργίας είναι μάλλον απίθανη. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα επιχειρεί να παρέχει καθοδήγηση για την υποστήριξη μιας ασφαλούς επιστροφής, ενώ η COVID-19 δεν έχει εκλείψει.
Ferreira R, Pereira R, Bianchi IS, da Silva MM.
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity. 2021; 7(1):70. https://doi.org/10.3390/joitmc7010070
Published: 21 February 2021
Πραγματοποιείται συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την εξ' αποστάσεως εργασία και τα επακόλουθα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, προκλήσεις, κινητήριες δυνάμεις και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Asian Journal of Psychiatry, Volume 52, August 2020, Article 102172, doi: 10.1016/j.ajp.2020.102172
Published online: May 15, 2020  
Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis
Sofia Pappa, Vasiliki Ntella, Timoleon Giannakas, Vassilis G. Giannakoulis, Eleni Papoutsi, Paraskevi Katsaounou
Brain Behav Immun. doi: 10.1016/j.bbi.2020.05.026
May 8, 2020
Jean de la Rosette,....Stavros Gravas, et al.  
International journal of urology, DOI: https://doi.org/10.1111/iju.14340
First published: 08 August 2020
Ilija Djekic, ..., Maria Papageorgiou, Kyriaki G. Zinoviadou, et al.
Food Control, 2020, 107800, ISSN 0956-7135, DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107800.
Available online 1 December 2020

Pages