Διατροφή και Διαιτολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Rebecca L. Pearl
Obesity, doi:10.1002/oby.22850
First published: 23 April 2020
Η επιδημία SARS ‐ CoV ‐ 2 (COVID ‐ 19) προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της παραμονής στο σπίτι και της ξαφνικής ανεργίας, εκατομμύρια βρέθηκαν απομονωμένοι στο σπίτι χωρίς τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Αυτή η αύξηση του ελεύθερου και αδόμητου χρόνου, σε συνδυασμό με το άγχος της πανδημίας και τις εκτεταμένες συνέπειές της, έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ροπή στην υπερκατανάλωση τροφής, την καθιστική συμπεριφορά και την αύξηση βάρους. Το σύνολο αυτών των ανησυχιών αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον όρο «quarantine ‐ 15».

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Mediterranean diet as a nutritional approach for COVID-19
Angeliki M. Angelidi, Alexander Kokkinos, Eleftheria Katechaki, Emilio Ros, Christos S. Mantzoros
Metabolism. 2021 Jan;114:154407. doi: 10.1016/j.metabol.2020.154407.
Published:October 17, 2020
Medical Hypotheses, Volume 144, November 2020, Article 109946,  doi: 10.1016/j.mehy.2020.109946
Jun 2, 2020 
Comparing eating behaviours, and symptoms of depression and anxiety between Spain and Greece during the COVID‐19 outbreak: Cross‐sectional analysis of two different confinement strategies
Christopher Papandreou, Victoria Arija, Eleni Aretouli, Konstantinos K.Tsilidis,  Mònica Bulló
European Eating Disorders Review, https://doi.org/10.1002/erv.2772
First published: 04 August 2020
Margină, D., Ungurianu, A., Purdel, C., Nițulescu, G.M., Tsoukalas, D., Sarandi, E., Thanasoula, M., Burykina, T.I., Tekos, F., Buha, A., Nikitovic, D., Kouretas, D., Tsatsakis, A.M.
Food and Chemical Toxicology, 143, art. no. 111558, DOI: 10.1016/j.fct.2020.111558
05 Jul 2020