Δομική βιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why does the coronavirus spread so easily between people?
Researchers have identified microscopic features that could make the pathogen more infectious than the SARS virus — and serve as drug targets.
Smriti Mallapaty
Nature 579, 183 (2020)  doi: 10.1038/d41586-020-00660-x
11 March 2020
Δεδομένου ότι ο αριθμός των προσβεβλημένων από κορονοϊό ξεπερνά ήδη τα  100.000 άτομα παγκοσμίως, οι ερευνητές αγωνίζονται να καταλάβουν τι κάνει τον ιό να εξαπλώνεται τόσο εύκολα. Μια σειρά γενετικών και δομικών αναλύσεων έχουν εντοπίσει ένα βασικό χαρακτηριστικό του ιού - μια πρωτεΐνη στην επιφάνειά του - που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί μολύνει τα ανθρώπινα κύτταρα τόσο εύκολα.
H Χημεία του Κορωνοϊού SARS-CoV-2
Ζωή Κούρνια
ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ , Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020Α, σελ 4-9
Στο παρόν άρθρο ανασκόπησης περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη μορφολογία του κορονοϊού SARS-CoV-2 και τη δομική σύνδεσή του με τα ανθρώπινα κύτταρα, για κλινικές δοκιμές εμβολίων κατά του SARS-CoV-2, τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων και την επανατοποθέτηση παλαιότερων. Επικαιροποιημένες πληροφορίες από την συγγραφέα σχετικά με τη δομή του νέου κορονοϊού και τη σχετική έρευνα φαρμάκων, δημοσιεύονται ανοιχτά στον σύνδεσμο: https://lifeischemistry.com/2020/03/27/structure-based-drug-design-updates-for-sars-cov-2/
Banoun, Helene
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3688835
September 1, 2020
Γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι μεταλλάξεις που εμφανίστηκαν από την αρχή της πανδημίας: τι ρόλο έχουν ενδεχομένως διαδραματίσει στη χρονική εξέλιξη της πανδημίας και εάν ενδέχεται αυτές οι μεταλλάξεις να σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών