Διεπιστημονικές εφαρμογές επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

by Matt Enis
Library Journal
Jun 09, 2020
Όταν η πανδημία COVID-19 έκλεισε τις πανεπιστημιουπόλεις, οι βιβλιοθήκες βοήθησαν στη διάσωση των εαρινών εξαμήνων υποστηρίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα σχέδια για τις συνθήκες επαναλειτουργίας κατά το επόμενο εξάμηνο παραμένουν στο κενό, αλλά οι ακαδημαικές βιβλιοθήκες είναι έτοιμες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να εφαρμόσουν ότι έχουν ήδη μάθει.
Journal of Medical Systems, Volume 44, Issue 7, 1 July 2020, Article number 122
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση εξετάζει εφαρμογές AI που βασίζονται σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης (ML) για την ανίχνευση του ιού και για τη διάγνωση COVID-19.
Andrea Falcone
International Information & Library Review, DOI: 10.1080/10572317.2020.1834245
Εξετάζονται τα διδάγματα που συγκεντρώθηκαν από τις εμπειρίες από την εφαρμογή της απομακρυσμένης διδασκαλίας έκτακτης ανάγκης (ERT-Emergency Remote Teaching) που επιβλήθηκε από την κρίση COVID-19. Τα σημεία που επισημαίνονται εξετάζονται προκειμένου να ενημερωθούν και να αναμορφωθούν οι τρόποι παροχής των διδακτικών προγραμμάτων.
Involvement of the open-source community in combating the worldwide COVID-19 pandemic: a review
John Scott Frazer, Amelia Shard & James Herdman
Journal of Medical Engineering & Technology, DOI: 10.1080/03091902.2020.1757772
Published Online: 13 May 2020
Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στην καθημερινή ζωή σε όλο τον κόσμο. Από τη φύση της η κοινότητα ανοιχτού κώδικα, είναι ένας τομέας εντατικής καινοτομίας, ρευστότητας και πειραματισμού. Σε αυτή τη φάση συνεργάζεται με κατασκευαστές για την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων, για την παραγωγή ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα βρίσκει πεδίο δράσης και σε άλλους τομείς όπως της διάγνωσης, της τεχνολογίας κρίσιμης φροντίδας και της ανάκτησης και ανταλλαγής πληροφοριών.
Mark Anderson
IEEE Spectrum
Posted 2020-08-02
Σε μια προσπάθεια καλύτερης κατανόησης της Covid-19, ο Summit, ο δεύτερος ταχύτερος υπερυπολογιστής στον κόσμο, εντός μιας εβδομάδας, πραγματοποίησε υπολογισμούς σε ένα σύνολο δεδομένων περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων γενετικές συσχετίσεις. Η γενετική μελέτη οδήγησε σε μια πιθανή ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο ο νέος κοροναϊός προκαλεί την ασθένεια
Globalization in the Time of COVID-19
CESifo Working Paper No. 8184
Alessandro Sforza, Marina Steininger
Posted: 18 Jun 2020
Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί το αντίκτυπο του σοκ από την COVID-19 στην παραγωγή αγαθών, χρησιμοποιείται ένα μοντέλο Ricardian που λαμβάνει υπόψη για κάθε χώρα, την γεωγραφική κατανομή των παραγωγικών τομέων, την ένταση εργασίας κάθε τομέα παραγωγής και τους τομεακούς δεσμούς.
Keshavarzi, Ali
Laboratory of Remote Sensing and GIS, Department of Soil Science, University of Tehran, Iran, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3568425 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3568425
Date Written: April 4, 2020
Στην παρούσα μελέτη, καταδεικνύεται η δυνατότητα εφαρμογής τεσσάρων διαφορετικών τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, όπως οι Tree Tree (DT), Random Forests (RF), Logistic Model Trees (LMT) και Naive Bayes (NB) για να μοντελοποιήσουν και να παρουσιάσουν την εξέλιξη της νόσου του Coronavirus (COVID-19).

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages