Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

YouTube as a source of medical information on the novel coronavirus 2019 disease (COVID-19) pandemic
Ryan S. D’Souza, Shawn D’Souza, Natalie Strand, Alexandra Anderson, Matthew N. P. Vogt & Oludare Olatoye
Global Public Health, DOI: 10.1080/17441692.2020.1761426
Published Online: 12 May 2020
Η κάλυψη της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) από τα μέσα ενημέρωσης είναι ευρεία, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στην κατανόηση του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας κρίσης στην δημόσια υγεία. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τα βίντεο ιατρικού περιεχομένου για την COVID-19, με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Αποδελτιώθηκαν 113 χαρακτηριστικά βίντεο, με βάση την πηγή και το ιατρικό περιεχόμενο σχετικά με την COVID-19. Εβδομήντα εννέα (69,9%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως χρήσιμα και 10 (8,8%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως παραπλανητικά.
Dutta A, Beriwal N, Van Breugel L M, et al.
Cureus 12(6): e8622. doi:10.7759/cureus.8622
Published: June 15, 2020
Η πανδημία COVID-19 εξελίσσεται καθημερινά σε κοινωνικά και οικονομικά μέτωπα και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή παγκοσμίως. Ένας από τους έξι βασικούς στρατηγικούς στόχους που προσδιορίστηκαν από τον ΠΟΥ για τη διαχείριση της COVID-19 είναι η επικοινωνία κρίσιμων πληροφοριών σε όλες τις κοινότητες και η πρόληψη της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης. Στο άρθρο αναλύεται και αξιολογείται ως προς την εγκυρότητα, το περιεχόμενο με ιατρικές και επιδημιολογικές πληροφορίες, στην ευρέως χρησιμοποιούμενη διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube.com 
Nature 582, 167-168 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-01520-4
3 June 2020
Η κρίση COVID-19 έχει αναδείξει πόσο γρήγορα και ανοιχτά μπορούν να διατίθενται οι επιστημονικές εκδόσεις, όταν οι επιστήμονες το θέλουν. Οι ερευνητές που ασχολούνται με την πανδημία μοιράζονται προκαταρκτικά αποτελέσματα σε preprint αποθετήρια και σε ιστότοπους ιδρυμάτων, με πρωτοφανείς ρυθμούς, αγκαλιάζοντας το είδος της πρώιμης, δημόσιας διάθεσης. Με τη βοήθεια ερευνητών που έχουν αξιολογήσει γρήγορα τις μελέτες από ομοτίμους (peereview) ο εκδοτικός μηχανισμός μεταφέρει τις επιστημονικές εξελίξεις από τα  χειρόγραφα έως την επίσημη δημοσίευσή τους σε χρόνο ρεκόρ.
Vulnerability to rumors during the COVID-19 pandemic: Results of a national survey
Victoria Jane En Long, Wei Shien Koh, Young Ern Saw, Jean CJ Liu
medRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.10.01.20205187
Posted October 02, 2020
Με δεδομένη προηγούμενη έρευνα που συνδέει την έκθεση σε φήμες με την ψυχική υγεία, πραγματοποιήθηκε μια πανεθνική έρευνα από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2020, σε 1.237 συμμετέχοντες, για να βρεθεί το ποσοστό έκθεσης σε φήμες και οι παράγοντες που σχετίζονται με την ευπάθεια σε αυτές. 
Viral modernity? epidemics, infodemics, and the ‘bioinformational’ paradigm
Michael A. Peters, Petar Jandrić & Peter McLaren
Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1744226
https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1744226
Published online: 31 Mar 2020
Ο ιϊκός εκσυγχρονισμός (Viral modernity) είναι μια έννοια που βασίζεται στη φύση των ιών (βιολογική) με τον αρχαίο και κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην εξέλιξη και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα εμπεριέχει τις διάφορες μορφές της βιοπληροφορικής (bioinformation) και τον ρόλο της επιστήμης της πληροφορίας και της πληροφορικής στην σύγχρονη κοινωνία. Στο παρόν άρθρο, ο καθένας από τους 3 συγγραφείς, καταπιάνεται χωριστά με την έννοια του ιού (βιολογικού, τεχνολογικού και πληροφοριακού), με τους κώδικες, τα οικοσυστήματα της πληροφορίας και της πληροφορικής, τις δημοσιεύσεις, την εκπαίδευση και τα αναδυόμενα συστήματα επικοινωνίας της γνώσης αλλά και της παραπληροφόρησης (Infodemics: virus of misinformation). Εντοπίζουν τις συσχετίσεις αυτών με τις επιδημίες, την καραντίνα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ιογενούς-ψηφιακής φιλοσοφίας (Viral-Digital Philosophy-VDP) που βασίζεται στον παραλληλισμό των βιολογικών και τεχνολογικών συστημάτων. Συζητείται η στάση μας απέναντι στο Covid-19 ως μια απάντηση της βιοπληροφορικής (bioinformationalist) που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το πρωτοφανές στην ιστορία επίπεδο ανταλλαγής ενάρετων πληροφοριών  και την αξιοποίηση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού στις δοκιμασίες για τη θεραπεία ή το εμβόλιο. Τις τοποθετήσεις των 3 συγγραφέων ακολουθούν τρεις ανοιχτές αναθεωρήσεις, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τα συμπεράσματα και τα συσχετίζουν με την φιλοσοφία και την έννοια του ιού ως “Pharmakon“ (φάρμακο).
Esposito S,. Principi N.
Eur J Pediatr, doi: 10.1007/s00431-020-03674-9.
Publish date: May 9, 2020
Οι συγγραφείς αναφέρονται στην ανάγκη να φορούν τα παιδιά μάσκα προσώπου, για να περιοριστεί η μετάδοση του COVID-19, λόγω του γεγονότος ότι τα ασυμπτωματικά άτομα, τα οποία είναι συνήθη στην παιδιατρική, μπορούν γίνουν σημαντικές πηγές μετάδοσης του COVID-19. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με βάση τα κλινικά ευρήματα, η καθολική χρήση των μασκών προσώπου φαίνεται απαραίτητη όταν οι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν στην καθημερινή τους ζωή. Για να επιτευχθεί η μέγιστη συμμόρφωση στα παιδιά, πρέπει να εξηγούνται με σαφήνεια οι λόγοι για τη χρήση μάσκας, προσέχοντας να μην τους επιβάλλεται παρά τη βούλησή τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια γονική προ-εργασία και σχολική εκπαίδευση σχετικά με αυτό το θέμα αλλά και για άλλα θέματα υγιεινής, με κύριο στόχο την επίτευξη της συνεργασίας των παιδιών.
MIT Technology Review
October 2, 2020
Ο καθηγητής χημείας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Μπόλντερ, Jose-Luis Jimenez, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στα αερολύματα για 20 χρόνια, συνέστησε μια ομάδα με εννέα ακόμα εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, για να δημιουργήσει ένα ανοιχτό Google Doc που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, προσφέροντας ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τη μετάδοση αερολυμάτων, από βέλτιστες πρακτικές για τις μάσκες έως το εάν είναι ασφαλές να ταξιδεύει με αεροπλάνο.
The "sex gap" in COVID-19 trials: a scoping review
Veronique M.M.M. Schiffer, et al.
EClinicalMedicine, DOI:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100652
Published:November 30, 2020
Σε αυτή την αναλυτική βιβλιογραφική επισκόπηση, διερευνάται εάν οι διάφορες μελέτες για την φαρμακευτική θεραπεία και προφύλαξη για την COVID-19 που πραγματοποιήθηκαν, είχαν εκ των προτέρων στον σχεδιασμό τους συμπεριλάβει τον παράγοντα του φύλου.
Savona, Maria
SPRU Working Paper Series (SWPS), 2020-10: 1-12,  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3645073
July 7, 2020
Από την οπτική γωνία ενός κοινωνικού επιστήμονα εξετάζονται οι συνέπειες της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων. Υποστηρίζεται ότι απαιτείται ένας πιο σύνθετος προβληματισμός για την ανάπτυξη μιας υγιούς θεσμικής δομής για τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών και τη διαχείριση των δεδομένων, εξετάζοντας τις τεχνικές, νομικές και ηθικές πτυχές.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages