Διαχείριση Ιατρικής πληροφόρησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

YouTube as a source of medical information on the novel coronavirus 2019 disease (COVID-19) pandemic
Ryan S. D’Souza, Shawn D’Souza, Natalie Strand, Alexandra Anderson, Matthew N. P. Vogt & Oludare Olatoye
Global Public Health, DOI: 10.1080/17441692.2020.1761426
Published Online: 12 May 2020
Η κάλυψη της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) από τα μέσα ενημέρωσης είναι ευρεία, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλα κενά στην κατανόηση του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας κρίσης στην δημόσια υγεία. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αξιολογήσει τα βίντεο ιατρικού περιεχομένου για την COVID-19, με τις περισσότερες προβολές στο YouTube. Αποδελτιώθηκαν 113 χαρακτηριστικά βίντεο, με βάση την πηγή και το ιατρικό περιεχόμενο σχετικά με την COVID-19. Εβδομήντα εννέα (69,9%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως χρήσιμα και 10 (8,8%) βίντεο ταξινομήθηκαν ως παραπλανητικά.
Viral modernity? epidemics, infodemics, and the ‘bioinformational’ paradigm
Michael A. Peters, Petar Jandrić & Peter McLaren
Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1744226
https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1744226
Published online: 31 Mar 2020
Ο ιϊκός εκσυγχρονισμός (Viral modernity) είναι μια έννοια που βασίζεται στη φύση των ιών (βιολογική) με τον αρχαίο και κρίσιμο ρόλο που έχουν διαδραματίσει στην εξέλιξη και τον πολιτισμό και ταυτόχρονα εμπεριέχει τις διάφορες μορφές της βιοπληροφορικής (bioinformation) και τον ρόλο της επιστήμης της πληροφορίας και της πληροφορικής στην σύγχρονη κοινωνία. Στο παρόν άρθρο, ο καθένας από τους 3 συγγραφείς, καταπιάνεται χωριστά με την έννοια του ιού (βιολογικού, τεχνολογικού και πληροφοριακού), με τους κώδικες, τα οικοσυστήματα της πληροφορίας και της πληροφορικής, τις δημοσιεύσεις, την εκπαίδευση και τα αναδυόμενα συστήματα επικοινωνίας της γνώσης αλλά και της παραπληροφόρησης (Infodemics: virus of misinformation). Εντοπίζουν τις συσχετίσεις αυτών με τις επιδημίες, την καραντίνα και τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Γίνεται αναφορά στην έννοια της ιογενούς-ψηφιακής φιλοσοφίας (Viral-Digital Philosophy-VDP) που βασίζεται στον παραλληλισμό των βιολογικών και τεχνολογικών συστημάτων. Συζητείται η στάση μας απέναντι στο Covid-19 ως μια απάντηση της βιοπληροφορικής (bioinformationalist) που αντιπροσωπεύει ταυτόχρονα το πρωτοφανές στην ιστορία επίπεδο ανταλλαγής ενάρετων πληροφοριών  και την αξιοποίηση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού στις δοκιμασίες για τη θεραπεία ή το εμβόλιο. Τις τοποθετήσεις των 3 συγγραφέων ακολουθούν τρεις ανοιχτές αναθεωρήσεις, οι οποίες βελτιώνουν περαιτέρω τα συμπεράσματα και τα συσχετίζουν με την φιλοσοφία και την έννοια του ιού ως “Pharmakon“ (φάρμακο).
Esposito S,. Principi N.
Eur J Pediatr, doi: 10.1007/s00431-020-03674-9.
Publish date: May 9, 2020
Οι συγγραφείς αναφέρονται στην ανάγκη να φορούν τα παιδιά μάσκα προσώπου, για να περιοριστεί η μετάδοση του COVID-19, λόγω του γεγονότος ότι τα ασυμπτωματικά άτομα, τα οποία είναι συνήθη στην παιδιατρική, μπορούν γίνουν σημαντικές πηγές μετάδοσης του COVID-19. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι με βάση τα κλινικά ευρήματα, η καθολική χρήση των μασκών προσώπου φαίνεται απαραίτητη όταν οι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν στην καθημερινή τους ζωή. Για να επιτευχθεί η μέγιστη συμμόρφωση στα παιδιά, πρέπει να εξηγούνται με σαφήνεια οι λόγοι για τη χρήση μάσκας, προσέχοντας να μην τους επιβάλλεται παρά τη βούλησή τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια γονική προ-εργασία και σχολική εκπαίδευση σχετικά με αυτό το θέμα αλλά και για άλλα θέματα υγιεινής, με κύριο στόχο την επίτευξη της συνεργασίας των παιδιών.

 

David A. Drew, Long H. Nguyen, et al.
Science 05 May 2020:eabc0473, DOI: 10.1126/science.abc0473
05 May 2020
Για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον γρήγορο ρυθμό επιπολασμού της νόσου του κορονοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19), απαιτείται η συστηματική συλλογή μεγάλου αριθμού και μεγάλης κλίμακας δεδομένων από την γενικό πληθυσμό, ούτως ώστε οι αντιδράσεις που σχεδιάζονται να βασίζονται σε στοιχεία. Η κοινοπραξία COronavirus Pandemic Epidemiology (COPE) φέρνει σε επαφή επιστήμονες με εμπειρία στην έρευνα μεγάλων δεδομένων με την επιδημιολογία και ανέπτυξε μια εφαρμογή για κινητά COVID-19 Symptom Tracker έχει ήδη συγκεντρώσει δεδομένα από περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια χρήστες.
Pandemic Publishing: Medical journals drastically speed up their publication process for Covid-19
Serge P.J.M. Horbach
bioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2020.04.18.045963
Posted April 18, 2020
Σε περιόδους κρίσης, όπως είναι και της τρέχουσας πανδημίας Covid-19, η ταχεία διάδοση των σχετικών επιστημονικών πληροφοριών είναι υψίστης σημασίας. Όμως ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της πάγιας διαδικασίας για τη δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό, που μπορεί να είναι έως και αρκετούς μήνες, αποτελεί εμπόδιο στη γρήγορη κυκλοφορία των νεότερων πληροφοριών. Ακολουθώντας πρωτοβουλίες εκδοτών επιστημονικών ιατρικών περιοδικών για την συντόμευση της διαδικασίας δημοσίευσης άρθρων που σχετίζονται με τον Covid-19, αυτή η μελέτη επιχειρεί να αξιολογήσει εάν το κατάφεραν πράγματι και κατά πόσο.
Open peer-review platform for COVID-19 preprints
Michael A. Johansson & Daniela Saderi
Nature 579, 29 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-00613-4
03 March 2020
Η δημόσια πρόσκληση για ταχεία ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων που σχετίζονται με το ξέσπασμα του COVID-19 (βλ. https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak) οδηγεί σε πρωτοφανή επιτάχυνση των (μη αναθεωρημένων - unrefereed) preprints επιστημονικών άρθρων. Προκειμένου να γίνει ευκολότερα ο εντοπίσμός της πλεον σημαντικής έρευνας, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Outbreak Science Rapid PREreview, με την υποστήριξη του χρηματοδότη Wellcome με έδρα το Λονδίνο. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παράλληλα διευκολύνει για την γρήγορη αναθεώρηση (peerreview) των preprints που σχετιζονται με αναδυόμενες επιδημίες (βλ. https://outbreaksci.prereview.org).
Novel 2019 coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): An updated overview for emergency clinicians
Giwa AL, Desai A, Duca A.
Emerg Med Pract. 2020 May 1;22(5):1-28.
Epub: 2020 Mar 24
Η επιδημία από τον νέο κορονοϊό, COVID-19, έγινε γρήγορα μια παγκόσμια απειλή για την υγεία, τα ταξίδια και το εμπόριο. Είναι απαραίτητο για τους κλινικούς ιατρούς που αντιμετωπίζουν επείγοντα περιστατικά, να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα σχετικά με την επικίνδυνη αυτή επιδημία και να είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα γεγονότα από τις εικασίες. Αυτή η επισκόπηση αναλύει τις καλύτερες πληροφορίες από την πρώιμη έρευνα, και προσφέρει χρήσιμους συνδέσμους προς ιστοτόπους με αξιόπιστες πληροφοριακές πηγές, κάποιες από τις οποίες επικαιροποιούνται καθημερινά, για συνεχή ενημέρωση σχετικά με αυτή την ταχέως εξελισσόμενη επιδημία.

How swamped preprint servers are blocking bad coronavirus research
Diana Kwon
Nature news, doi: 10.1038/d41586-020-01394-6
07 May 2020
Η επιστημονική έρευνα σχετική με την πανδημία είναι κρίσιμη και η διάθεσή της μέσα από αποθετήρια την κάνει γρήγορα διαθέσιμη. Τα αποθετήρια αξιολογούν προσεκτικά τις εργασίες που κατατίθενται προκειμένου να αποτρέψουν την διακίνηση κακής ποιότητας έρευνα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Summary of international recommendations in 23 languages for patients with cancer during the COVID-19 pandemic
Davide Mauri, Konstantinos Kamposioras, Maria Tolia, Filippo Alongi, Dimitrios Tzachanis, International Oncology Panel and European Cancer Patient Coalition collaborators
Lancet Oncol.  doi: 10.1016/S1470-2045(20)30278-3
May 13, 2020

Pages