Πολιτικές επιστήμες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Siu, Lok and Claire Chun
Journal of Asian American Studies, vol. 23 no. 3, 2020, p. 421-440. Project MUSE, doi:10.1353/jaas.2020.0033.
Η εργασία εξετάζει με αφορμή την πανδημία, την άνοδο της αντι-ασιατικής επιθετικότητας, την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας και τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την τεχνολογία. 
Hjalte Lokdam
iCourts Working Paper Series, No. 231, 2021, IMAGINE Working Paper No. 14 (2021)
Posted: 13 Jan 2021
Η έγκαιρη ανταπόκριση στην κρίση COVID-19, τονίζει ότι οι στόχοι που επιδιώκονται στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης (κρίση της Ευρωζώνης) Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ενδέχεται να αποκλίνουν από το σύνολο των πολιτικών που συνδέονται παραδοσιακά με τον νεοφιλελευθερισμό.
The Future of the EU after Brexit, and COVID-19
Fabbrini, Federico
BRIDGE Network – Working Paper 3, 2020, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3604111
April 30, 2020
Συζητώνται μια σειρά από παλιές και νέες κρίσεις που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης πανδημίας COVID-19 - και πώς αυτές έχουν κλονίσει βαθιά την ενότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, ενώ πολλές προκλήσεις εξακολουθούν να αναδεικνύονται, το ερώτημα εάν η ΕΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω, ή θα αποσυντεθεί, παραμένει ανοιχτό.

Social Capital in the Response to COVID-19
Nicholas Pitas, Colin Ehmer
American Journal of Health Promotion 1-3, DOI: 10.1177/0890117120924531
Published May 12, 2020
Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια κρίσεων, δημιουργεί για τις κοινότητες τις δυνατότητες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Σε κοινότητες χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου η ανάσχεση της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτή μπορεί να παρεμποδιστεί. Προτείνεται άτομα, κοινότητες και κρατικές δομές να συνεργαστούν για την ενίσχυση και την επέκταση των κοινωνικών δικτύων.

Is the European Union Going to Help Us Overcome the COVID-19 Crisis?
Busch, Danny
European Banking Institute Working Paper Series – no. 64.; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3591963
Last revised: 3 Jun 2020
Αυτό το κείμενο εργασίας ασχολείται με τα πιο σημαντικά μέτρα που έχει λάβει ή δεν έχει ακόμη λάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης από τον νέο κορονοϊό. Παρατίθενται σχόλια σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης του κορονοϊού (i) στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, (ii) στα σχέδια για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών, (iii) στο Brexit και (iv) στα σχέδια της ΕΕ  για το κλίμα.

Is It Possible to Hold China Responsible in the Case of COVID-19?
Valerio de Oliveira Mazzuoli
SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3597799
Posted: 11 May 2020
Σκοπός του δημοσιεύματος αυτού, είναι να προσδιορίσει εάν, στο πλαίσιο του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, υπάρχει κρατική ευθύνη για τα χιλιάδες προβλήματα που ενέσκηψαν παγκοσμίως ως αποτέλεσμα του COVID-19.  Θα μπορούσε το Δίκαιο των Εθνών να παράσχει κάποιο μηχανισμό για να λογοδοτήσει η κινεζική κυβέρνηση εάν αποδειχθεί ότι δεν έχει λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψει τη διάδοση του νέου κορονοϊού; Υπάρχουν διεθνείς κανόνες και νομοθεσίες που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα;

The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31405-7
Published:June 20, 2020 
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε σοβαρά κενά στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πολλών χωρών. Από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, τα κράτη μπήκαν σε ανταγωνισμό για την εξασφάλιση των δικών τους αποθεμάτων σε υγεινομικό υλικό και προστατευτικό εξοπλισμό. Το εμβόλιο αναμένεται να είναι το επόμενο παράδειγμα, με τις χώρες να ανταγωνίζονται για περιορισμένο αριθμό δόσεων, πολύ πριν ακόμα αυτό φτάσει στην αγορά.
External debt vulnerability in emerging markets and developing economies during the COVID-19 shock
Sarah Elkhishin, Mahmoud Mohieldin
Review of Economics and Political Science, Vol. ahead-of-print, https://doi.org/10.1108/REPS-10-2020-0155
Publication date: 22 February 2021
Αυτή η εργασία στοχεύει να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό το σοκ από την COVID-19 αναμένεται να δημιουργήσει κρίση χρέους στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (EMDEs)
European Green Deal as social vaccine to overcome COVID-19 health & economic crisis
Leonardo Becchetti, et al.
The Lancet Regional Health – Europe, Volume 2, March 2021, 100032, DOI:https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100032
Published: February 02, 2021
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, απαιτείται μια προσέγγιση που θα αποτελέσει ένα «κοινωνικό εμβόλιο» για την αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων και ανισοτήτων για την υγεία. 

COVID and the convergence of three crises in Europe
Kayvan Bozorgmehr, Victoria Saint, Alexandra Kaasch, David Stuckler, Alexander Kentikelenis
The Lancet Public Health, DOI: 10.1016/S2468-2667(20)30078-5
Published: April 03, 2020
Η πανδημία του SARS-CoV-2 που πλήττει την Ευρώπη, έρχεται να συγκλίνει με τρεις ακόμα προϋπάρχουσες παγκόσμιες κρίσεις και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση αναμ'ενεται να ενισχύσει την εξάπλωση της νόσου. Πρόκειται για 1. τα συστήματα διακυβέρνησης 2. την οικονομία και 3. το μεταναστευτικό ζήτημα. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν αυτές οι κρίσεις και το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης πανευρωπαϊκής απάντησης είναι καθοριστικής σημασίας.

Pages