Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Diffenbaugh, N.S., Field, C.B., Appel, E.A. et al.
Nat Rev Earth Environ (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s43017-020-0079-1 
Published: 29 July 2020
Η κοινωνικοοικονομική αναταραχή που σχετίζεται με την COVID-19 αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το Γήινο Σύστημα. Αυτή η αλλαγή συνδέονται ειδικότερα με την ενέργεια, τις εκπομπές ρύπων, την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, καθώς και την παγκοσμιοποίηση, την επισιτιστική ασφάλεια, τη φτώχεια και τη βιοποικιλότητα
Science, eabd2438 DOI: 10.1126/science.abd2438
23 Jul 2020
Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί δονήσεις που διαδίδονται στο έδαφος ως σεισμικά κύματα υψηλής συχνότητας. Τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19 προκάλεσαν εκτεταμένες αλλαγές στην ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τη μείωση του σεισμικού θορύβου έως και 50% για διάρκεια ενός μηνός . Η περίοδος αυτή του 2020 είναι η μεγαλύτερη και πιο εξέχουσα παγκόσμια ανθρωπογενής σεισμική μείωση θορύβου. 
Geographies of the COVID-19 pandemic
Reuben Rose-Redwood, Rob Kitchin, Elia Apostolopoulou, et al.
Dialogues in Human Geography, DOI https://doi.org/10.1177/2043820620936050
First Published June 24, 2020 
Η παγκόσμια υγειονομική κρίση από την πανδημία COVID-19, επιδεινώθηκε από τις προ υπάρχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις και ενέτεινε τις υπάρχουσες ανισότητες, επηρεάζοντας δυσανάλογα τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση κρίσης, αναγνωρίζοντας την γεω-χωρική φύση της πανδημίας COVID-19 και προβάλλοντας τη γεωγραφική μελέτη για την καλύτερη κατανόησή της.