Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Khan, M.M.; Akram, M.T.; Janke, R.; Qadri, R.W.K.; Al-Sadi, A.M.; Farooque, A.A.
Sustainability 2020, 12(22), 9592; https://doi.org/10.3390/su12229592
Published: 18 November 2020
Η πρόσφατη υγειονομική κρίση επηρέασε και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η μελέτη επιχειρεί να αναθεωρήσει την σύγχρονη αστική κηπουρική και να δείξει οτι τα τρέχοντα συστήματα αστικής καλλιέργειας, όπως η κηπουρική στο σπίτι, οι κοινοτικοί κήποι, το βρώσιμο τοπίο και τα εσωτερικά συστήματα φύτευσης, μπορούν να βελτιωθούν με νέες τεχνικές και υπόσχονται επισιτιστική ασφάλεια.
Lampropoulos, Ioannis and Aggelopoulos, Eleftherios and Paraschi, Elen
Working Paper Series, Available at SSRN DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3646042
July 8, 2020
Hjalte Lokdam
iCourts Working Paper Series, No. 231, 2021, IMAGINE Working Paper No. 14 (2021)
Posted: 13 Jan 2021
Η έγκαιρη ανταπόκριση στην κρίση COVID-19, τονίζει ότι οι στόχοι που επιδιώκονται στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης (κρίση της Ευρωζώνης) Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ενδέχεται να αποκλίνουν από το σύνολο των πολιτικών που συνδέονται παραδοσιακά με τον νεοφιλελευθερισμό.
Diffenbaugh, N.S., Field, C.B., Appel, E.A. et al.
Nat Rev Earth Environ (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s43017-020-0079-1 
Published: 29 July 2020
Η κοινωνικοοικονομική αναταραχή που σχετίζεται με την COVID-19 αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το Γήινο Σύστημα. Αυτή η αλλαγή συνδέονται ειδικότερα με την ενέργεια, τις εκπομπές ρύπων, την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, καθώς και την παγκοσμιοποίηση, την επισιτιστική ασφάλεια, τη φτώχεια και τη βιοποικιλότητα
Zoğal, V., Domènech, A. and Emekli, G. 
Journal of Tourism Futures, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JTF-06-2020-0090
Η πανδημία COVID-19 είναι η πλέον πρόσφατη παράμετρος που επηρέασε την έννοια του «second house» (εξοχικό), κατά την οποία η χρήση τους επεκτάθηκε σε καταφύγιο για αποστασιοποίηση και σε τόπο για προνομιακή τηλεργασία. Αναμένεται ότι ο ρόλος των δεύτερων σπιτιών στην μετά-covid-19 ομαλότητα θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στις τουριστικές και στεγαστικές αγορές.
Robin Fears, William Gillett, Andy Haines, Michael Norton, Volker ter Meulen
The Lancet, Planetary Health, VOLUME 4, ISSUE 9, E383-E384, SEPTEMBER 01, 2020, DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30176-5
Published:September, 2020
Η εξάπλωση του COVID-19 συνεχίζει να παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας άτομα, οικογένειες, κοινότητες, υπηρεσίες υγείας και οικονομίες. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τον περιορισμό της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επανεκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Past, present and future of the Spanish labour market: when the pandemic meets the megatrends
Dolado, J.J., Felgueroso, F. and Jimeno, J.F.
Applied Economic Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AEA-11-2020-0154
Publication date: 5 January 2021
Αυτή η εργασία επιχειρεί μια επισκόπηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19, υπό το φως των των προηγούμενων υφέσεων, των μέτρων που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με έμφαση στον ρόλο των παγκόσμιων τάσεων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020
The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy
Theodore Mariolis, Nikolaos Rodousakis, George Soklis
Tourism Economics, https://doi.org/10.1177/1354816620946547
August 4, 2020
Kapopoulos, Panayotis; Thomaidou, Foteini ; Anastasiou, Dimitrios
Alpha Bank Inshights, July 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3701448
Posted: 8 Oct 2020

Pages