Βασίλειος Γογγολίδης

Εθνικός Εκπρόσωπος για Cluster 4, ΓΓΕΚ