Βασίλειος Γογγολίδης

Εθνικός Εκπρόσωπος Cluster 4 στον Ορίζοντας Ευρώπη, ΓΓ Έρευνας & Τεχνολογίας