Πολιτική της υγείας και Υπηρεσίες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

A modelling framework to assess the likely effectiveness of facemasks in combination with ‘lock-down’ in managing the COVID-19 pandemic
Richard O. J. H. Stutt, Renata Retkute, Michael Bradley, Christopher A. Gilligan and John Colvin
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering SciencesVolume 476, Issue 2238, https://doi.org/10.1098/rspa.2020.0376
Published:10 June 2020 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρέχει ένα απλό πλαίσιο μοντελοποίησης για την εξέταση της δυναμικής της COVID-19 όταν το κοινό χρησιμοποιεί μάσκες, με ή χωρίς επιβεβλημένες περιόδους περιορισμού. Τα αποτελέσματά δείχνουν ότι, όταν οι μάσκες χρησιμοποιούνται από το κοινό όλη την ώρα (όχι μόνο από την πρώτη εμφάνιση των συμπτωμάτων), ο πραγματικός αριθμός αναπαραγωγής, Re, μπορεί να μειωθεί κάτω από το 1, οδηγώντας στον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
Deming, M.E., Lyke, K.E.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01463-x
Published 26 July 2021
Επί του παρόντος στη Γερμανία, συνιστάται το ετερόλογο σχήμα εμβολίου, με το εμβόλιο φορέα ChAdOx1 nCoV-19 να ακολουθείται από ενίσχυση με εμβόλιο RNA messenger (BNT162b2 ή mRNA-1273) .
Aggregated Smartphone Location Data to Assist in Response to Pandemic
Brent Skorup, Trace Mitchell
Special Edition Policy Brief, DOI: 10.2139/ssrn.3570744
Posted: 7 Apr 2020
Από το ξαφνικό κλείσιμο επιχειρήσεων, εστιατορίων και σχολείων ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19, έχει ενσκήψει σοβαρό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν πότε μπορούν να ξανανοίξουν τα καταστήματά τους, να ξαναεργαστούν και να επιστρέψουν σε μια ομαλή ζωή. Δεδομένης της ταχείας μετάδοσης του COVID-19 και των σοβαρών επιπτώσεών του στην υγεία, τα περιοριστικά μέτρα και ο εγκλεισμός θα πρέπει να χαλαρώνουν σταδιακά και μόνο σε περιοχές όπου ο κίνδυνος μετάδοσης είναι χαμηλός. Τα συγκεντρωτικά, ανώνυμα δεδομένα από smartphones μπορούν να χρησιμεύσουν ως ισχυρό αναλυτικό εργαλείο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν τη μετάδοση του ιού, διευκολύνοντας την κατηγοριοποίηση διαφόρων περιοχών σε υψηλού, μέσου ή χαμηλού κινδύνου. Αυτή η γνώση θα μπορούσε να βοηθήσει στο να “απελευθερωθούν” νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε περιοχές χαμηλού κινδύνου και να διαφυλαχθεί η ελάχιστη πιθανότητα μια άλλης έξαρσης της λοίμωξης
Ageing in a post COVID world
The Lancet Healthy Longevity, VOLUME 2, ISSUE 2, E53, FEBRUARY 01, 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-7568(21)00010-6
Published: February, 2021 
Το editorial συνδέει την έκθεση της επιτροπής "Government's House of Lords’ Science and Technology Select Committee" που δημοσιεύτηκε στις 15.1.2021 https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldsctech/183/183.pdf και αφορά στην υγεία των ηλικιωμένων, με την πανδημία. 
Nicky C Cardenas
Journal of Public Health, 2021;, fdab227, https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab227
Published: 17 June 2021
Προτείνεται στις εθνικές κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών να βελτιώσουν τη συντονισμένη προσέγγιση για την ασφαλή και ελεύθερη διασυνοριακή κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του COVID-19 πχ, καταργώντας περιορισμούς σε οποιοδήποτε άτομο που θα μπορούσε να παράσχει αποδείξεις εμβολιασμού.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26220.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι διακοπές σε βασικές υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως οι άστεγοι, ενδέχεται στο πλαίσιο μιας καταστροφής, να οδηγήσουν σε δευτερεύουσες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια, οι οποίες απαιτούν πρόβλεψη για πρόσθετη υποστήριξη.
A call to strengthen data in response to COVID-19 and beyond
Natasha Azzopardi-Muscat,  Hans Henri P Kluge,  Samira Asma, David Novillo-Ortiz
Journal of the American Medical Informatics Association, ocaa308, https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa308
Published: 22 December 2020
Για να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες αποφάσεις που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας βασίζονται σε δεδομένα, χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των  δεδομένων, με σαφή μηχανισμό συντονισμού, καθορισμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες και σαφή πολιτική για την διακίνησή τους.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Konstantinos N. Fountoulakis, Joao Breda, Marianna P. Arletou, Anastasios I. Charalampakis, Maria G. Karypidou, Konstantina S. Kotorli, Christina G. Koutsoudi, Eleftheria S. Ladia, Calypso A. Mitkani, Vasiliki N. Mpouri, Anastasia C. Samara, Aikaterini S. Stravoravdi, Ioannis G. Tsiamis, Aphrodite Tzortzi, Maria A. Vamvaka, Charikleia N. Zacharopoulou, Panagiotis E. Prezerakos, Sotirios A. Koupidis, Nikolaos K. Fountoulakis, Eva Maria Tsapakis, Anastasia Konsta & Pavlos N. Theodorakis
Annals of General Psychiatry volume 21, Article number: 9 (2022), https://doi.org/10.1186/s12991-022-00386-2
Published: 09 March 2022
Η χρήση μάσκας προσώπου είναι αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας ως μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της COVID-19. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν δεδομένα παρατήρησης σχετικά με τη χρήση μάσκας και την τήρηση των οδηγιών σχετικά με τον χειρισμό της. Στη μελέτη αυτή έγινε καταγραφή του τρόπου με τον οποίο οι περαστικοί φορούσαν μάσκες σε 26 διαφορετικές τοποθεσίες πέντε μεγάλων πόλεων της Ελλάδας και τα αποτελέσματα συσχετίστηκαν με το ποσοστό θανάτων από COVID-19 στην περιοχή. Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι, κάτω από συνθήκες υποχρεωτικής χρήσης και σε κεντρικές τοποθεσίες των μεγάλων πόλεων, κατά το περπάτημα, η χρήση μάσκας δεν είναι η βέλτιστη, αλλά εξακολουθεί να συμβάλλει με κάποια προστασία. Ο φόβος και η αντίληψη του κινδύνου φαίνεται να είναι ισχυροί παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή χρήση μάσκας.
Siachpazidou DI, Kotsiou OS, Chatziparasidis G, Papagiannis D, Vavougios GD, Gogou E, Stavrou VT, Gourgoulianis KI.
Journal of Personalized Medicine. 2021; 11(6):451. https://doi.org/10.3390/jpm11060451
Published: 23 May 2021
Pataka A, Kotoulas S, Stefanidou E, Grigoriou I, Tzinas A, Tsiouprou I, Zarogoulidis P, Courcoutsakis N, Argyropoulou P.
Medicina. 2021; 57(6):611. https://doi.org/10.3390/medicina57060611
Published: 12 June 2021

Pages