Συνοπτικός Διαγωνισμός: «Παροχή Υπηρεσιών Λειτουργίας Λογιστηρίου και Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης» του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

29.09.2020 έως 14.10.2020

Ημερομηνία Δημοσίευσης: Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 (29.09.2020)
Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 (14.10.2020) και ώρα 15:00

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου προκηρύσσει τον ως άνω Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο τις ακόλουθες Οικονομικές – Λογιστικές Υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη των ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο του ισολογισμού έναρξης χρήσης 2019(9/8/2019) και ισολογισμό κλεισίματος χρήσης 2019.
 • Λογιστική υποστήριξη σε λοιπούς οικονομικούς ελέγχους.
 • Υποστήριξη στην Καταχώρηση μισθοδοτούμενων και αμειβόμενων βάσει του άρθρου 39 στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Υποστήριξη υπολογισμού μισθοδοσίας και λογιστική τακτοποίηση αυτής.
 • Παρακολούθηση, τήρηση των διατάξεων που αφορούν θέματα μισθοδοσίας και ενημέρωση αρμοδίως.
 • Υποστήριξη στην επιπλέον παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης των έργων.
 • Μηνιαίες συμφωνίες όλου του λογιστικού κυκλώματος.
 • Μηνιαίες συμφωνίες του συστήματος της οικονομικής διαχείρισης με το κύκλωμα της λογιστικής παρακολούθησης τόσο σε επίπεδο φορέα όσο και σε επίπεδο έργου.
 • Παρακολούθηση μητρώου παγίων και διενέργεια αποσβέσεων.
 • Υποστήριξη παρακολούθησης ετήσιου προϋπολογισμού τόσο σε επίπεδο φορέα όσο και σε επίπεδο έργων.
 • Υποστήριξη στη σύνταξη των δημοσιονομικών αναφορών και πιο συγκεκριμένα: Μηνιαία δελτία, Μητρώο δεσμεύσεων, Πίνακας στοχοθεσίας, Αναφορές ΕΛΣΤΑΤ, Εκθέσεις Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων και πάσης φύσης δημοσιονομικών αναφορών του Υπουργείου και του ΓΛΚ.
 • Υποστηρικτικές-Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογιστικών και οικονομικών υποχρεώσεων.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού εδώ