Ορίζοντας 2020

Σεμινάριο για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις Έξυπνες Πόλεις στον Ορίζοντα 2020
25.11.2016 Αθήνα
Ημερίδα ενημέρωσης "Ορίζοντας 2020: Παρουσίαση του Προγράμματος Εργασίας 2017"
22.09.2016 Αθήνα
Ημερίδα Horizon 2020 Information Day "Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials"
14.09.2016 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Εκδήλωση για εύρεση εταίρων Health Partnering Day 2016
07.07.2016 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Εκδήλωση Horizon 2020 Secure Societies European Info Day and Brokerage Event
05.04.2016 έως 06.04.2016 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Ενημερωτική ημερίδα FET Innovation Launchpad Info Day
20.04.2016 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Εκδήλωση Regional Brokerage Event and Info Day on EURATOM
08.04.2016 Βαρσοβία (Πολωνία)
Εκδήλωση "Συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις στον Ορίζοντα 2020 - Αριστεία στην Επιστήμη: FET & MCSA"
15.03.2016 Αθήνα
Information Day for the 2016 Call for Knowledge and Innovation Communities Proposals
18.02.2016 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Γ' κύκλος ομιλιών ΕΙΕ "Ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα: αλήθειες & ψέματα"
02.02.2016 έως 23.02.2016 Αθήνα

Pages