Οφέλη εγγραφής στο EKT.gr

Με την εγγραφή σας στο ΕΚΤ.gr εξασφαλίζετε:
- Εύκολη συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΕΚΤ
- Εγγραφή στο Μηνιαίο eNewsletter του ΕΚΤ με όλες τις εξελίξεις σε θέματα Έρευνας, Καινοτομίας, Eπιχειρηματικότητας, Ψηφιακού Περιεχομένου & Ψηφιακής Οικονομίας .
- Αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων σας στις υπηρεσίες που παρέχει η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ
- Πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (μεταφόρτωση διατριβών, online παραγγελία, κ.ά.).

As a registered user you can access a number of services EKT provides the Greek scientific, research, educational and business communities.
Upon registration, which is once only, your code is sent to you by email.

Registering at EKT.gr means:
- quick & easy participation in all EKT's events
- subscription to EKT's fortnightly eNewsletter (in Greek) with all the latest developments in Research, Innovation & Entrepreneurship
- your details are automatically added to EKT's digital library services (Bibliographic Reference Services, Citation Index & Bibliometric Indicators Services, Document Delivery Services & Interlibrary Loans)
- access to all the National Archive of Greek PhD Theses services  (theses download, online orders etc.).