Εκδόσεις για Δείκτες και Στατιστικά ΕΤΑΚ

To EKT, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου καθώς και ως εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, δημοσιεύει σειρά εκδόσεων που αφορούν στατιστικές και δείκτες για Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία. Οι εκδόσεις αυτές συμβάλλουν στην ευρύτερη και πολύπλευρη κατανόηση του εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας και αποτυπώνουν τη συγκριτική του τοποθέτηση διεθνώς.

Pages

Πρόσφατες Εκδόσεις