Διάθεση Λεξιλογίων του ΕΚΤ σε φορείς


Διάθεση Λεξιλογίων του ΕΚΤ σε φορείς

Περίληψη

Οδηγός για την υποστήριξη της τεκμηρίωσης ή της καταλογογράφησης, την βελτίωση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και της ποιότητας τεκμηρίωσης των πρωτογενών συλλογών, την εξ’ αρχής παραγωγή εμπλουτισμένων μεταδεδομένων και την βελτίωση της εμπειρίας αναζήτησης και πλοήγησης στις υποδομές των φορέων του SearchCulture.gr.

Τύπος

Οδηγοί-Εγχειρίδια

URL

Έτος Έκδοσης

2023

Αναφορά

ΕΚΤ (2023), Διάθεση λεξιλογίων του ΕΚΤ σε φορείς. Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Πρόσφατες Εκδόσεις