Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προτυποποιημένη δημοσίευση επιστημονικών ψηφιακών πόρων και την ένταξή τους στο OpenArchives.gr


Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προτυποποιημένη δημοσίευση επιστημονικών ψηφιακών πόρων και την ένταξή τους στο OpenArchives.gr

Περίληψη

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) πρωτοστατεί εδώ και δύο δεκαετίες στην τεκμηριωμένη και ανοικτή διάχυση της γνώσης που παράγεται στην Ελλάδα, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. 

Από το 2006 αναπτύσσει το OpenArchives.gr, τη μεγαλύτερη πύλη συσσώρευσης επιστημονικού περιεχομένου με σκοπό να προσφέρει, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, ενιαία αναζήτηση στο επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Ο παρόν Οδηγός απευθύνεται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, επιστημονικές εταιρείες και εκδότες επιστημονικού περιεχομένου αλλά και ευρύτερα, σε φορείς οι οποίοι παράγουν και διαθέτουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας, όπως γκρίζα βιβλιογραφία, επιστημονικά άρθρα και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά δεδομένα, κ.λπ.

Ο οδηγός περιλαμβάνει τις ελάχιστες προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και τεκμηρίωσης ψηφιακού περιεχομένου - μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων - που επιτρέπουν την προτυποποιημένη διάθεσή του στην εθνική υποδομή συσσώρευσης OpenArchives.gr του ΕΚΤ και το καθιστούν συμβατό με άλλους συσσωρευτές, όπως την ευρωπαϊκή υποδομή OpenAIRE, καθώς και τρίτα συστήματα και εφαρμογές που αξιοποιούν το ψηφιακό επιστημονικό περιεχόμενο για την παραγωγή νέας γνώσης. 

Μέσα από την τήρηση ενιαίων προδιαγραφών διαλειτουργικότητας από τους φορείς διάθεσης του επιστημονικού περιεχομένου, επιτυγχάνεται η τεκμηρίωση και η διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εθνικό επίπεδο με πρότυπο τρόπο, γεγονός που αυξάνει την ευρεσιμότητα του περιεχομένου και την προβολή του διεθνώς, τη διαφάνεια στην επιστημονική διαδικασία, την επαληθευσιμότητα και την εγκυρότητα της έρευνας

Τύπος

Οδηγοί-Εγχειρίδια

Σελίδες

82

ISBN

ISBN: 978-618-5557-03-4 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2021

Αναφορά

ΕΚΤ (2021), Προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για την προτυποποιημένη δημοσίευση επιστημονικών ψηφιακών πόρων και την ένταξή τους στο OpenArchives.gr, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Πρόσφατες Εκδόσεις