Περί Βιβλιοθηκών


Περί Βιβλιοθηκών

Περίληψη

Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), από την ίδρυσή μας συνεργαζόμαστε με τις βιβλιοθήκες και τους πνευματικούς οργανισμούς της χώρας, προκειμένου να υποστηρίξουμε τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, να αναδείξουμε τον πλούτο των συλλογών τους και να ενισχύσουμε τη διάχυση της γνώσης που αποτελεί ιδρυτικό μας σκοπό. Στο πλάισιο αυτό, συνεργαστήκαμε με τον Κώστα Στάικο και δημιουργήσαμε έναν ψηφιακό χώρο στη διεύθυνση www.aboutlibraries.gr.

Στον ιστότοπο «Περί Βιβλιοθηκών» το υλικό του ερευνητή συναντά την τεχνογνωσία μας, τις τεχνολογικές δυνατότητες και την κουλτούρα τεκμηρίωσης και διάχυσης του οργανισμού μας. Παρατίθενται τεκμήρια και εικαστικό υλικό για την ιστορία των βιβλιοθηκών σε Ανατολή και Δύση, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Παρατίθεται υλικό για την εξελικτική πορεία και την τυπολογία τους, τα ιστορικά αίτια και πνευματικά ρεύματα που τις διαμόρφωσαν. Επιπλέον, για τις βιβλιοθήκες που εξακολουθούν να λειτουργούν έως σήμερα, παρουσιάζονται στοιχεία για την ιστορία και το περιεχόμενο των συλλογών τους.

Στις σελίδες της παρούσας έκδοσης, ο αναγνώστης παίρνει μια ιδέα για αυτό που παρουσιάζεται στον ιστότοπο «Περί Βιβλιοθηκών». Παρουσιάζονται τύποι βιβλιοθηκών και εμβληματικά παραδείγματα που ξεχωρίζουν στη νεοελληνική ιστορία: η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, μία μοναστηριακή, μία δημοτική, μία ιδιωτική και μία πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη. Ωστόσο, το περιεχόμενο του ιστότοπου δεν περιορίζεται σε υλικό από τον ελληνικό χώρο, έχει οικουμενική διάσταση και εμβέλεια.

Ο Κώστας Στάικος επιμελήθηκε αυτή την έκδοση με σκοπό τη μετάδοση της γνώσης με την «ιδιάζουσα διάσταση του βάθους, που προσφέρει η εικαστική εμπειρία», όπως σημειώνει ο Κ.Θ. Δημαράς. 

Τύπος

Εκδόσεις για Βιβλιοθήκες

Σελίδες

104

ISBN

978-618-84984-7-1 (print)
978-618-84984-8-8 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2021

Πρόσφατες Εκδόσεις