Έκθεση Δραστηριοτήτων 2019/2020


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2019/2020

Περίληψη

Για έναν οργανισμό δημοσίου συμφέροντος, η αδιάλειπτη παραγωγή εκθέσεων δραστηριοτήτων είναι δείγμα συνέπειας και ευθύνης. Για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), έναν αναπτυξιακό οργανισμό με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, που απευθύνεται σε πολυάριθμες κοινότητες χρηστών, είναι επιπλέον μια διαδικασία οργάνωσης και διοίκησης. Είναι μέσο αξιολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης της στρατηγικής και της εξέλιξης της πορείας του.

Στην παρούσα έκδοση, δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην οπτικοποίηση της πληροφορίας. Περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις και οι υπηρεσίες του οργανισμού, οι συνθήκες μετάβασης στη νέα περίοδο λειτουργίας του, μετά την αυτονόμηση και την υπαγωγή του στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά και η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα που δημιούργησε η πανδημία.

Η παρούσα έκθεση δραστηριοτήτων του ΕΚΤ καλύπτει χρονικά ένα δεκαοκτάμηνο: από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Η καθιέρωση του κυλιόμενου δεκαοκτάμηνου ως περιόδου αναφοράς, επιτρέπει την καλύτερη καταγραφή των δράσεων του ΕΚΤ που συνεχίζονται.

Με τη δημοσίευση της έκθεσης, αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες των ψηφιακών μέσων και οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, με σκοπό να παρουσιαστούν με τον καλύτερο τρόπο, σε διαφορετικές κοινότητες χρηστών, οι υπηρεσίες και οι δράσεις μας.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Σελίδες

92

ISBN

ISBN: 978-618-5557-01-0 (print)
ISBN: 978-618-5557-02-7 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2021

Πρόσφατες Εκδόσεις