Εκθεση Δραστηριοτήτων 2008-2009


Εκθεση Δραστηριοτήτων 2008-2009

Περίληψη

Εδώ και 30 περίπου χρόνια, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης πρωτοστατεί στην οργάνωση, διάθεση και ανάδειξη ποιοτικού ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές και παρέχοντας υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης. Λειτουργεί ως συσσωρευτής περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία.

Με στόχο την ενίσχυση της εθνικής υποδομής για την έρευνα και την ελεύθερη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, το ΕΚΤ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και αναπτύσσει υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στη γνώση, με αξιοπιστία, ασφάλεια, ευχρηστία και λειτουργικότητα. Προωθεί, έτσι, το έργο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό.

Tα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ), το ΕΚΤ έχει αναπτύξει και διαθέτει στο Διαδίκτυο το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το Αποθετήριο Ήλιος με το επιστημονικό υλικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Αποθετήριο Πανδέκτης με συλλογές ιστορίας και πολιτισμού, την ψηφιακή Ζωφόρο του Παρθενώνα, καθώς και 5 διεθνή Επιστημονικά Ψηφιακά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Τη διετία 2008-2009 διοργάνωσε το πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή Πρόσβαση και ενημερωτικές επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό έργο για τη ελεύθερη διάθεση, μέσω αποθετηρίων, των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Σημαντικό εγχείρημα για το 2009 ήταν η εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση της επιστημονικής συγγραφικής δραστηριότητας των ελληνικών ερευνητικών φορέων και τη θέση που καταλαμβάνει η χώρα στο διεθνές περιβάλλον. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση, κάλυψε το διάστημα 1993-2008 και όλους τους ελληνικούς φορείς που παράγουν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Χρησιμοποιεί διεθνώς αποδεκτές βιβλιομετρικές μεθόδους, βασίζεται σε βάση δεδομένων που ανέπτυξε το ΕΚΤ και στοχεύει να αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο για την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα. 

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Γλώσσα

ΕΛ

Εκδότης

ΕΚΤ

Σελίδες

44

Έτος Έκδοσης

2008

Πρόσφατες Εκδόσεις