Έκθεση Δραστηριοτήτων 2012


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2012

Περίληψη

Οι δράσεις που αναπτύσσουμε τα τελευταία χρόνια εδραίωσαν το ΕΚΤ στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την ελληνική κοινωνία, μέσα από την παροχή μιας σειράς αξιόλογων υπηρεσιών έντασης γνώσης. Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ δεν περιορίζονται στην παροχή τεκμηριωτικών προτύπων και την υποστήριξη βιβλιοθηκονομικών δράσεων. Περιλαμβάνουν, πλέον, πολλές αναπτυξιακές παρεμβάσεις που φέρνουν την καινοτομία και την έρευνα πιο κοντά στην επιχειρηματικότητα, απαντώντας σε σύγχρονες απαιτήσεις που μας θέλουν όλους αρωγούς και όχι παρατηρητές των ραγδαίων οικονομικών, κοινωνικών αλλά και τεχνολογικών εξελίξεων.

Η συσσώρευση και τεκμηρίωση συνεχίζει να αποτελεί κύριο άξονα δραστηριοποίησης του ΕΚΤ, ενώ η πορεία ανάπτυξής της αντικατοπτρίζει την ωρίμανση του ίδιου του οργανισμού. Στην ίδια κατεύθυνση, το 2012 εντατικοποιήθηκαν δράσεις με στόχο τη συμβολή στην αύξηση του διαθέσιμου έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου, όπως οι Ηλεκτρονικές Εκδόσεις του ΕΚΤ. Η έκδοση δεικτών για την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας και την ενσωμάτωσή της σε σύγχρονες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, η οποία βρίσκεται σήμερα στην αιχμή της διεθνούς συζήτησης, αποτέλεσε ταυτόχρονα, πεδίο έντονης ενασχόλησής μας, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια. Τέλος, η ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για τη φιλοξενία και υποστήριξη όλων των δράσεών μας, αποτέλεσε για μία ακόμη χρονιά, τομέα επένδυσης για το ΕΚΤ, καθώς ο έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκών, η ενσωμάτωση των τεχνολογιών αιχμής και η καλλιέργεια της σχετικής τεχνογνωσίας, είναι καθοριστικός παράγοντας που φέρνει το ΕΚΤ διαχρονικά στην πρωτοπορία των ελληνικών φορέων που αξιοποιούν και προάγουν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών.

Έχοντας τις παρεμβάσεις αυτές ως παρακαταθήκη, τα επόμενα χρόνια προδιαγράφονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και με μεγάλες προκλήσεις για την πορεία του ΕΚΤ. Είναι καθήκον του οργανισμού η δημιουργία ακόμη ευνοϊκότερων συνθηκών και δυνατοτήτων για την αξιοποίηση του επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας σε νέες, δημιουργικές και καινοτόμες αναπτυξιακές δράσεις.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

58

ISBN

978-618-5079-03-1 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2012

Αναφορά

Εκθεση Δραστηριοτήτων 2012, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Πρόσφατες Εκδόσεις