Διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο συνδρομών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στην εποχή της κρίσης: κρίσιμα ζητήματα και επιλογές, 2η Έκδοση (Κείμενο Εργασίας 03/2018)


Διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο συνδρομών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στην εποχή της κρίσης: κρίσιμα ζητήματα και επιλογές, 2η Έκδοση (Κείμενο Εργασίας 03/2018)

Περίληψη

Ο τομέας των ακαδημαϊκών εκδόσεων βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με μια σειρά σημαντικών προκλήσεων. Η μετάβαση από τις έντυπες στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και από την πρόσβαση μέσω συνδρομών στην Ανοικτή Πρόσβαση δημιουργεί ένα νέο τοπίο στο οποίο δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα πρωτοποριακοί εκδότες Ανοικτής Πρόσβασης και πιο "παραδοσιακοί" εκδότες.

Το αυξανόμενο κόστος των συνδρομών ασκεί σημαντική πίεση στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Το συνδρομητικό σύστημα πρόσβασης σε επιστημονικό περιεχόμενο, έχοντας δημιουργήσει τεράστια κέρδη για τους εκδότες και ανισότητες στην πρόσβαση στη γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο, φαίνεται σταδιακά να μεταμορφώνεται, μεταξύ άλλων και υπό την πίεση της Ανοικτής Πρόσβασης ως νέου επιχειρησιακού μοντέλου για τις επιστημονικές εκδόσεις.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι θεσμοθετημένη εθνική υποδομή που συγκεντρώνει, οργανώνει και διαθέτει ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας, επιστήμης και πολιτισμού, στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας της χώρας (Άρθρο 4, Π.Δ. 226/1989). Στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του, πριν από 20 έτη, το ΕΚΤ διερεύνησε και αξιοποίησε τις δυνατότητες για αδειοδότηση για τη συνεργατική πρόσβαση των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ σε επιστημονικές πληροφοριακές πηγές, ενώ ήταν ο πρώτος ελληνικός φορέας που έμπρακτα στήριξε την πρωτοβουλία της Ανοικτής Πρόσβασης με ποικιλία δράσεων και τεχνογνωσία, ενώ ανέπτυξε αποθετήρια και ηλεκτρονικές εκδόσεις Ανοικτής Πρόσβασης για την ενίσχυση της οργάνωσης και της ελεύθερης διάθεσης της επιστημονικής παραγωγής της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτοντας πολύχρονη εμπειρία και δραστηριότητα στο αντικείμενο και δεδομένου ότι στο ΕΚΤ εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον των κοινοπρακτικών μοντέλων για την πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία αλλά και των νέων μοντέλων επιστημονικής επικοινωνίας, διατυπώνουμε την αποδελτιωμένη γνώση και την εμπειρία μας στο πεδίο, στο παρόν κείμενο εργασίας.

Σκοπός του κειμένου εργασίας είναι να παρουσιάσει το διεθνές περιβάλλον και την κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τις προαναφερόμενες αλλαγές, αναδεικνύοντας παραδείγματα από άλλες χώρες, μέσα από τα οποία θα μπορούσε η χώρα μας να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνδρομών στις επιστημονικές δημοσιεύσεις. 

Στη 2η έκδοση του, το κείμενο εργασίας ενσωματώνει τις τρέχουσες εξελίξεις τόσο στο επίπεδο πολιτικών, νομοθεσίας, αλλά και πρακτικών άλλων χωρών και μεγάλων οργανισμών που η στάση τους κρίνεται καθοριστική για το μέλλον των συνδρομητικών μοντέλων που θα επικρατήσουν.

Τύπος

Κείμενα Εργασίας

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

EKT

Σελίδες

26

Έτος Έκδοσης

2018

Αναφορά

Σαχίνη Ε., Τσουκαλά Β., Αγγελάκη Μ., Σαραντοπούλου Ι., Σουγιουλτζόγλου Η. (2018), "Διαμορφώνοντας ένα νέο πλαίσιο συνδρομών σε επιστημονικές δημοσιεύσεις στην εποχή της κρίσης: κρίσιμα ζητήματα και επιλογές", 2η έκδοση, Αθήνα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Πρόσφατες Εκδόσεις