Έκθεση Δραστηριοτήτων 2016/17


Έκθεση Δραστηριοτήτων 2016/17

Περίληψη

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διένυσε τα τελευταία χρόνια μία ιδιαίτερα αναπτυξιακή πορεία, που οδήγησε σε νέες πρωτοποριακές δημόσιες υπηρεσίες, σε μια τεχνολογικά άρτια ηλεκτρονική υποδομή και στην εκτεταμένη αναγνωρισιμότητα του φορέα στην ελληνική και διεθνή κοινότητα. Τόσο το 2016 όσο και το 2017 ήταν για το ΕΚΤ δυο εξαιρετικά κρίσιμες χρονιές και αυτό αποτυπώνεται στην παρούσα έκθεση δραστηριοτήτων.

Το ΕΚΤ τη διετία αυτή ανέλαβε να υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικά έργα εθνικής εμβέλειας, συνεχίζοντας παράλληλα την επιτυχημένη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα και δίκτυα. Οι υπηρεσίες Αποθετήρια ΕΚΤ και openABEKT, που αναπτύχθηκαν με εσωτερική τεχνογνωσία, διατίθενται πλέον ως δημόσιες ανταποδοτικές υπηρεσίες σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, για διαχείριση και διάθεση ανοικτών δεδομένων και περιεχομένου, με χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Το 2017 το ΕΚΤ ορίστηκε εθνικός φορέας και εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, έχοντας την ευθύνη για την παραγωγή των επίσημων δεικτών για Έρευνα και Ανάπτυξη και για την Καινοτομία των επιχειρήσεων. Παράλληλα, συνεχίστηκε η συστηματική συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ και ολοκληρώθηκε η μετάβαση της υποδομής του ΕΚΤ σε ανοικτό λογισμικό. Ανέλαβε επίσης, να υλοποιήσει την πρωτοβουλία “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας”, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η πρωτοβουλία αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, στοχεύει να χαρτογραφήσει, να ενημερώσει και να φέρει κοντά το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας εντός και εκτός αυτής και να δημιουργήσει δεσμούς συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους ίδιους όσο και για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Επιπλέον, τη διετία 2016/17 το ΕΚΤ βρέθηκε στην αιχμή των εξελίξεων του οικοσυστήματος καινοτομίας, διαδραματίζοντας έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή δημόσιων ανταποδοτικών υπηρεσιών σε φορείς, επιχειρήσεις και ερευνητές. Χάριν στις υπηρεσίες του, επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες διασφάλισαν χρηματοδότηση για την υλοποίηση ερευνητικών και επιχειρηματικών σχεδίων, ενώ προώθησαν τη δράση τους διεθνώς, πετυχαίνοντας σημαντικές συνεργασίες. Τόσο το 2016 όσο και το 2017 η επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΚΤ διαπνέεται από εξωστρέφεια και δίνει έμφαση σε τέσσερα διαφορετικά μέσα και μεθόδους προβολής και δημοσιότητας: διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, έντυπη επικοινωνία, ψηφιακή επικοινωνία και παρουσία σε ΜΜΕ. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του φορέα εντός και εκτός συνόρων και συμβάλλει στην προβολή των δράσεων του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.   

Για όλα τα αποτελέσματα που αναλυτικά παρουσιάζονται στην έκθεση δραστηριοτήτων της διετίας 2016/17 η κινητήριος δύναμη είναι ένας σημαντικός αριθμός επιστημόνων, στην πλειονότητά τους νέοι με υψηλή εξειδίκευση σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Ο οργανισμός έχει επενδύσει σε τεχνολογία, υποδομές, τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πολιτιστικούς, επιστημονικούς φορείς και την κοινωνία και διασφαλίζοντας ότι η παραγόμενη και η ήδη υπάρχουσα γνώση θα αξιοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό και θα επαναχρησιμοποιηθεί στην έρευνα, την εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα.

Τύπος

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων

Σελίδες

186

ISBN

978-618-5355-14-2 (print)
978-618-5355-13-5 (pdf)

Έτος Έκδοσης

2018

Πρόσφατες Εκδόσεις