Οι φορολογικές απαλλαγές για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα (2010-2014) (Κείμενο Εργασίας 02/2017)


Οι φορολογικές απαλλαγές για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα (2010-2014) (Κείμενο Εργασίας 02/2017)

Περίληψη

Η παροχή φορολογικών κινήτρων εκ μέρους του κράτους προς τις επιχειρήσεις για την εκ μέρους τους διενέργεια δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί μία διαδεδομένη δημόσια πολιτική σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη. Τέτοιου είδους δραστηριότητες και οι επακόλουθες τεχνολογικές και καινοτομικές τους εφαρμογές δικαιολογούν την προνομιακή φορολογική τους μεταχείριση αφού οι δραστηριότητες έντασης γνώσης είναι υπεύθυνες για ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διακηρυγμένου στόχου προς την μετάβαση προς την οικονομία της γνώσης. Κάνοντας χρήση των στοιχείων που αφορούν στις εγκριθείσες από τη ΓΓΕΤ φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Α του νόμου 4172/2013, η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη παρουσίαση της εξέλιξης της αξίας αυτών των φοροαπαλλαγών για τα έτη 2010 έως 2014 ανά κλάδο και ανά μέγεθος επιχείρησης. Το ΕΚΤ στοχεύει στην περιοδική δημοσίευση αυτής της μελέτης με σκοπό να επιβοηθήσει τον σχετικό δημόσιο διάλογο κάνοντας χρήση των επικαιροποιημένων στοιχείων.

Τύπος

Κείμενα Εργασίας

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

24

Έτος Έκδοσης

2017

Πρόσφατες Εκδόσεις