Πρακτικός Οδηγός για τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey


Πρακτικός Οδηγός για τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey

Περίληψη

Ο Πρακτικός Οδηγός για τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey συνοψίζει τα βασικά σημεία που αφορούν τη σωστή εφαρμογή του Συστήματος Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey, τα οποία θα πρέπει να έχει υπόψη του κάθε χρήστης πριν ξεκινήσει την ταξινόμηση και τον τρόπο δόμησης ταξινομικού αριθμού.

Στόχος της νέας έκδοσης του ΕΚΤ είναι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ελληνικής έκδοσης του Συστήματος Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey - που έχει εκδοθεί από το ΕΚΤ - από το σύνολο του προσωπικού των ελληνικών βιβλιοθηκών.

Ο Πρακτικός Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για το ιστορικό και την εξέλιξη της Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey, τη Δεκαδική Ταξινόμηση στην Ελλάδα, τη δομή και σημειογραφία, το ταξιθετικό σύστημα, τη δόμηση ταξινομικού αριθμού, βιβλιογραφία, κ.λπ.  Ο Οδηγός έχει διατεθεί στις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες" - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ'ΚΠΣ), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τύπος

Εκδόσεις για Βιβλιοθήκες

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

16

Έτος Έκδοσης

2005

Αναφορά

Πρακτικός Οδηγός για τη Δεκαδική Ταξινόμηση Dewey, 2005, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Πρόσφατες Εκδόσεις