Νομικές Εκδόσεις | Οδηγός κατάθεσης Εθνικού Σήματος


Νομικές Εκδόσεις | Οδηγός κατάθεσης Εθνικού Σήματος

Περίληψη

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ως εθνικός φορέας με σκοπό την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και καινοτομίας, υποστηρίζει τη μεταφορά και αξιοποίηση της έγκριτης γνώσης στην οικονομία, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και τις δημιουργικές βιομηχανίες.

Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου “Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου” με στόχο την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διευκόλυνση της ελληνικής επιχειρηματικότητας www.epset.gr/SaaS

Τύπος

Οδηγοί-Εγχειρίδια

Γλώσσα

ΕΛ

Σελίδες

4

Έτος Έκδοσης

2015

Πρόσφατες Εκδόσεις