Οδηγός Σχολικών Βιβλιοθηκών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ


Οδηγός Σχολικών Βιβλιοθηκών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ

Περίληψη

Ο Οδηγός περιέχει στοιχεία και φωτογραφίες των σχολικών βιβλιοθηκών, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΛΕΚ), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Η συλλογή των στοιχείων που περιέχονται στον Οδηγό έγινε με τη συνεργασία των Φορέων Υλοποίησης του έργου και των Σχολικών Βιβλιοθηκών.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης επεξεργάστηκε τα στοιχεία αυτά, ώστε να είναι ομοιόμορφα, συμπλήρωσε τα κενά όπου ήταν δυνατόν και προχώρησε στην έκδοση του Οδηγού.

Η ταξινόμηση των σχολείων στο κύριο σώμα του Οδηγού έχει γίνει κατά Νομό, Πόλη και Ονομασία Σχολείου. Για τη διευκόλυνση της εύρεσης συγκεκριμένης σχολικής βιβλιοθήκης στον Οδηγό, στο τέλος του έργου ακολουθούν δύο ευρετήρια, όπου τα σχολεία παρουσιάζονται αλφαβητικά κατά Νομό, και κατά Ονομασία Σχολείου.

Ο Οδηγός εκδόθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ - "ΦΑΙΣΤΟΣ - Εγκατάσταση Λογισμικού ΑΒΕΚΤ στις Σχολικές Βιβλιοθήκες" το οποίο χρηματοδοτήθηκε με πόρους του Β' και Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τύπος

Εκδόσεις για Βιβλιοθήκες

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

260

ISBN

960-86305-6-8

Έτος Έκδοσης

2002

Πρόσφατες Εκδόσεις