Κατευθυντήριες Οδηγίες για Κτίρια Λαϊκών Βιβλιοθηκών


Κατευθυντήριες Οδηγίες για Κτίρια Λαϊκών Βιβλιοθηκών

Περίληψη

Οι προδιαγραφές για τα κτίρια και τις υποδομές των λαϊκών βιβλιοθηκών και των κινητών μονάδων τους, οι οποίες εξασφαλίζουν εύρυθμη λειτουργία και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για το κοινό, παρουσιάζονται στην έκδοση "Κατευθυντήριες Οδηγίες για Κτίρια Λαϊκών Βιβλιοθηκών".

Η έκδοση του ΕΚΤ ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αποδοτική ανέγερση, διαμόρφωση, επέκταση, επισκευή ή ανακαίνιση κτιρίων λαϊκών βιβλιοθηκών. Απευθύνεται σε βιβλιοθηκονόμους και/ή υπεύθυνους βιβλιοθηκών, καθώς και σε μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κ.ά, φιλοδοξώντας να αποτελέσει κοινή βάση διασύνδεσης και επικοινωνίας.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες διαμορφώθηκαν με βάση σχετική εθνική και διεθνή βιβλιογραφία, την ισχύουσα νομοθεσία, τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στο χώρο και τη φιλοσοφία της "ανοικτής" και προσιτής βιβλιοθήκης με άξονα την εξυπηρέτηση του κοινού της και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της. 

H έκδοση αποτελεί προϊόν των εργασιών της Επιτροπής που συστάθηκε από το Υπουργείο Εθνικών Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη σύνταξη κτιριακών προδιαγραφών των λαϊκών (δημόσιων και δημοτικών) βιβλιοθηκών. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών βιβλιοθηκών, αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης κτιρίων, στοιχεία για τον προσδιορισμό των αναγκών σε χώρους και εξοπλισμό, την ασφάλεια και την προστασία, κ.ά. H έκδοση έχει ήδη διατεθεί στις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες" - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Τύπος

Εκδόσεις για Βιβλιοθήκες

Γλώσσα

Ελληνικά

Εκδότης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Σελίδες

104

ISBN

960-89499-0-4

Έτος Έκδοσης

2004

Πρόσφατες Εκδόσεις