Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Στη βάση της διασύνδεσης και της λειτουργικής δικτύωσης των Ελλήνων μεταξύ τους, είτε έχουν φύγει για το εξωτερικό είτε παραμένουν στην Ελλάδα δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», την οποία υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η πρωτοβουλία είναι προσανατολισμένη στην επαναπροσέγγιση του θέματος της φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό. Το μέσο για να γίνει κάτι τέτοιο είναι η ανάδειξη του στοιχείου της δικτύωσης των Ελλήνων όλου του κόσμου, που θα έχει σα συνέπεια τη συνδιαμόρφωση, με απτό τρόπο, του μέλλοντος της χώρας αλλά και της αλληλοϋποστήριξης σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο.

Mέσω της πρωτοβουλίας "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας" υποστηρίζεται η δημιουργία δικτύωσης και η ανάπτυξη "γεφυρών" με τους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, δίνεται έμφαση στην επανασύνδεσή τους με τη χώρα, αξιοποιώντας ευκαιρίες δραστηριοποίησης και συνάπτοντας συνεργασίες με επιστήμονες, επαγγελματίες, φορείς και επιχειρήσεις.

 

URL
Διάρκεια
2017 έως 2020
Φορέας Χρηματοδότησης
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017
Ρόλος ΕΚΤ
Δικαιούχος
Αποτέλεσμα
Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας είναι να φέρει κοντά το αδιαμφισβήτητα υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και να δημιουργήσει δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα σε όσους το συναποτελούν. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται η πλατφόρμα www.knowledgebridges.gr, η οποία στηρίζεται σε τρεις άξονες: 1) τη δικτύωση και την συνεπακόλουθη επίτευξη συνεργασιών μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου Ελλήνων επιστημόνων, επαγγελματιών και επιχειρηματιών, 2) την ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και 3) τη χαρτογράφηση των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό.