Φόρμα εγγραφής για τον 3ο Κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων «Real Skills for Scientists - Humanities»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», διοργανώνει τον τρίτο κύκλο webinars "Real Skills for Scientists" στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, σε συνεργασία με το R.E.A.L. Science και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου. Ο νέος κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων πραγματοποιείται σε συνέχεια των δύο πρώτων επιτυχημένων κύκλων webinars στις Επιστήμες Ζωής και στις Επιστήμες Πληροφορικής.

Μάθετε περισσότερα για τον 3ο κύκλο σεμιναριών "Real Skills for Scientists - Humanities".

Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.