Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος

Eπιδημιολόγος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS του ΕΟΔΥ

Ο Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος είναι απόφοιτος της Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, διδακτορικό στην Ποιότητα φροντίδας και την ικανοποίηση των ηλικιωμένων ασθενών και μεταδιδακτορική έρευνα στην επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων και την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού στον χώρο της Υγείας.

Σήμερα εργάζεται ως επιδημιολόγος και Προϊστάμενος του Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και είμαι το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδος σε θέματα HIV, HBV, HCV, TB στο ECDC.

Διατέλεσε για 8 έτη εκλεγμένος Αναπληρωτής Καθηγητής Διοίκησης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος στο Τμήμα Νοσηλευτικής και Διευθυντής του Μεσογειακού Ερευνητικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Φροντίδας (ΜΕΔΥΠ) του ΤΕΠΑΚ το οποίο πιστοποιήθηκε με ISO9001:2008.

Υπήρξε Πρόεδρος της Εσωτερικής Επιτροπής Ποιότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υπήρξε Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΦΥ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στο Conservatoire National Des Arts et Métiers στα αντικείμενο της Διοίκησης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Philips University στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων».

Υπήρξε και εξακολουθεί να είναι αξιολογητής και Πρόεδρος επιτροπών αξιολόγησης της Ποιότητας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της πλειοψηφίας των Τμημάτων Νοσηλευτικής σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Ελλάδος.

Έχει επιβλέψει 5 διδακτορικές διατριβές, 70 μεταπτυχιακές διατριβές και έχει συμμετάσχει ως μέλος τριμελών επιτροπών σε 10 διδακτορικές και σε 25 μεταπτυχιακές διατριβές πανεπιστημίων της Ελλάδος και της Κύπρου.

Υπήρξε κύριος ερευνητής σε 8 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Έχει δημοσιεύσει ένα βιβλίο για την ποιότητα με τίτλο: «Τα Θέλω και τα μπορώ της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας» και έχει γράψει κεφάλαια για την Ποιότητα σε 7 ακαδημαϊκά συγγράμματα.

Διαθέτει 133 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών που αποδελτιώνονται σε διεθνείς βάσεις δεδομένων με δείκτη απήχησης.

Είναι μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε που είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υγείας.