Δρ Χάρης Γεωργιάδης

Επιστημονικός υπεύθυνος SearchCulture.gr, ΕΚΤ

Ο Χάρης Γεωργιάδης είναι Μηχανικός Λογισμικού και εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου από το 2013. Από το 2019 έχει θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Βαθμίδας Β’ και είναι υπεύθυνος της Μονάδας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Είναι βασικός προγραμματιστής και τεχνικός υπεύθυνος του εθνικού συσσωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture.gr, του συσσωρευτή επιστημονικού περιεχομένου OpenArchives.gr και της υποδομής δημοσίευσης σημασιολογικών πόρων Semantics.gr.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Βάσεις Δεδομένων και Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού και αναπαράστασης της γνώσης, οι μηχανές αναζήτησης, η βελτιστοποίηση επερωτήσεων σε μη συμβατικές βάσεις δεδομένων και η ψηφιακή παρουσίαση πολιτιστικών και επιστημονικών πόρων.